Ονειρικά στοιχεία στους έλληνες σουρεαλιστές ζωγράφους: Γκίνης, Ισαρης, Πανταλέων, Γέρος

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Dreamlike features in the painting of greek surrealism: Ginis, Issaris, Pantaleon, Geros
Ονειρικά στοιχεία στους έλληνες σουρεαλιστές ζωγράφους: Γκίνης, Ισαρης, Πανταλέων, Γέρος

Διονυσοπούλου, Γλυκερία-Παναγιώτα Γεωργίου

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει τη ζωγραφική δημιουργία τεσσάρων Ελλήνων καλλιτεχνών της β' γενιάς του Σουρεαλισμού στην Ελλάδα, του Αλκη Γκίνη, του Αλέξανδρου Ισαρη, του Θόδωρου Πανταλέοντα και του Δημήτρη Γέρου. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του Σουρεαλισμού, όπως οι ρίζες, οι αφετηρίες και οι στόχοι του κινήματος και επισημαίνεται η βασική επιχειρηματολογία που συνδέει το κίνημα με την περιοχή του ονείρου. Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στους προδρόμους και τους βασικούς εκπροσώπους της Α' γενιάς του Σουρεαλισμού στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται κατά κεφάλαια η καλλιτεχνική δημιουργία και ιδιαίτερα τα ονειρικά στοιχεία που εμφανίζονται στη ζωγραφική των τεσσάρων προαναφερθέντων καλλιτεχνών της β' γενιάς του Ελληνικού Σουρεαλισμού. Ακολουθούν ο επίλογος και τα συμπεράσματα.
This postgraduate study examines the painting of four greek artists of the second surrealism generation in Greece (A. Ginis, A. Issaris, Th. Pantaleon, D. Geros). The first chapter refers to the roots, the beginnings, the goals and the relation of Surrealism with the domaine of dream. In the second part of this chapter it follows a brief discussion about the first surrealism generation in Greece. The second and main chapter continues with the examination and the analysis of the dreamlike features in the painting of the above mentioned four artists of the second generation of Greek Surrealism. The study ends with the epilogue and conclusions.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Surrealism
Dream
Geros
Γκίνης
Γέρος
Issaris
Πανταλέων
Ονειρο
Ισαρης
Σουρεαλισμός
Ginis
Pantaleon

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)