Η λογοτεχνία του φανταστικού και το έργο του Ε. Χ. Γονατά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Fantasy literature and the work of E Ch. Gonatas
Η λογοτεχνία του φανταστικού και το έργο του Ε. Χ. Γονατά

Σίντου, Ευαγγελία Γεωργίου

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να ιχνηλατήσει τη σχέση που έχει το έργο του Ε.Χ. Γονατά, ποιητικό και πεζό, με τη λογοτεχνία του φανταστικού, λογοτεχνικό είδος το οποίο άκμασε μέσα στον 19ο αιώνα. Εξετάζοντας την κριτική πρόσληψη του έργου του Γονατά από το 1945 μέχρι σήμερα μπορούμε να συναγάγουμε τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκαν οι κριτικοί, ανεξάρτητα από τις αξιολογικές τους κρίσεις, εντοπίζουμε τρεις τουλάχιστον βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους κινούνται οι περισσότερες επισημάνσεις τους, τις υπερρεαλιστικές καταβολές του έργου του, την αμηχανία ειδολογικής κατάταξής του και, τέλος, την ένταξή του στον χώρο της λογοτεχνίας του φανταστικού. Μέσα από αναγνώσεις των σημαντικότερων κειμένων του Γονατά, η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να ανιχνεύσει τις σχέσεις και τις επιρροές του έργου του στη μεγάλη λογοτεχνική παράδοση του φανταστικού.
The present project attempts to trace the relation of E. Ch. Gonataw work, poetic and prosaic to fantasy literature, a literary genre that thrived in the 19th century. By examining the critical reception of Gonata's work from 1945 to date, we can deduce the basic lines along which critics world. Irrespective of their evaluation criticism, we locate at least three basic lines along which most of their remains more : the surrealistic origins of his work, his work's genre classification perplexity and finally, its integration to the fantasy literary genre. Through readings of Gonatas's most important works, the project attempts to detect the relations and influences of his work in the great tradition of fantasy literature.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Surrealism
Λογοτεχνία του φανταστικού
Gonatas, E. H.
Realism
Κριτική πρόσληψη
Fantasy
Γονατάς, Ε. Χ.
Ρεαλισμός
Critical reception
Υπερρεαλισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.