Ανακύκλωση φαρμακευτικών και απορρυπαντικών υλικών συσκευασίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Recycling of pharmaceutical and detergent polymer packaging materials
Ανακύκλωση φαρμακευτικών και απορρυπαντικών υλικών συσκευασίας

Γιαννούλης, Ανέστης Παύλου

Στην εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα εφαρμογής της τεχνικής διαλυτοποίησης/επανακαταβύθισης στην ανακύκλωση πολυμερών από απορρυπαντικά και φαρμακευτικά σκευάσματα. Αφού επιλέχθηκαν οι βέλτιστες πειραματικές συνθήκες χρησιμοποιώντας πρότυπα δείγματα, έγινε εφαρμογή της τεχνικής σε σκευάσματα από πολυαιθυλένιο (HDPE, LDPE), πολυπροπυλένιο (PP), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και πολυ(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) [PET]. Εξετάσθηκε η ανάκτηση (%) του πολυμερούς (απόδοση) και έγινε χαρακτηρισμός των προϊόντων πριν και μετά την ανακύκλωση. Ο χαρακτηρισμός έγινε με τεχνικές FT-IR, DSC, DMA, ιξωδομετρία, μηχανικές ιδιότητες. FT-IR : όλα τα δείγματα, DSC : δείγματα HDPE, LDPE, PP, DMA : δείγματα PUC, PET, ιξωδομετρία : δείγματα PUC, PET, μηχανικές ιδιότητες : δείγματα HDPE, PP, PUC.
In this work, results are presented on the application of the dissolution/reprecipitation technique in the recycling of polymers from plastic packaging materials used in detergents and pharmaceutical packaging materials. The experimental conditions were optimized using model polymers, and technic was applied in packaging based on polyethylene (HDPE, LDPE), polypropylene (PP), polyvinylchloride (PUC) and polycethylene terepthalate) [PET]. The recovery of the polymer was measured and the recycled product was characterised using the technics below: FT-IR : all samples, measure of viscocity : PUC, PET, DSC : HDPE, LDPE, PP samples, DMA : PUC, PET samples, mechanical properties : HDPE, PP, PUC samples.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Packaging materials
Απορρυπαντικά
Precipitation Technic
Ανακύκλωση
Detergents
Διαλυτοποίηση
Dissolution
Επανακταβύθιση
Characterisation methods
Μέθοδοι χαρακτηρισμού
Recycling
Υλικά συσκευασίας
Φαρμακευτικά σκευάσματα
Pharmaceutical packaging materials

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)