Ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων για την ανάληψη της επένδυσης πληροφοριακού συστήματος ανοιχτού κώδικα από έναν οργανισμό

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Determinants of open source software adoption from organizations
Ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων για την ανάληψη της επένδυσης πληροφοριακού συστήματος ανοιχτού κώδικα από έναν οργανισμό

Ηλιού, Θεόδωρος Πολύμερου

Πραγματοποιήθηκε έρευνα με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για τους παράγοντες υιοθέτησης λογισμικού Ανοιχτού κώδικα από έναν οργανισμό.
Survey for determinants of Open Source Software adoption from organisation by electronic questionnaire.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανοιχτό λογισμικό υιοθέτηση
Open Source Software Adoption

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)