Διαβλεφαρική αποσυμπίεση του κόγχου επί ενδοκρινικής οφθαλμοπάθειας με αφαίρεση οπισθοβολβικού λίπους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Transpalpebral orbital decompression by removal of intraorbital fat
Διαβλεφαρική αποσυμπίεση του κόγχου επί ενδοκρινικής οφθαλμοπάθειας με αφαίρεση οπισθοβολβικού λίπους

Στάμπος, Μιχάλης Ν.

Η Ενδοκρινική Οφθαλμοπάθεια(Ε.Ο.), κοινά γνωστή και ως "εξόφθαλμος", είναι νόσος του ανοσοποιητικού συστήματος και η εκδήλωσή της συσχετίζεται κατά 90% με την ύπαρξη αυτοάνοσου υπερθυρεοειδισμού(νόσος του Graves). Τα αποτελέσματα της Ε.Ο., ανάλογα με το στάδιο, μπορεί να είναι σύσπαση και βράχυνση του άνω βλεφάρου, οίδημα των βλεφάρων, επιπεφυκίτις, δακρύρροια, φωτοφοβία, αίσθημα οπισθοβολβικής πίεσης και καύσου, πρόπτωση των βολβών, διπλωπία, στραβισμός, κερατίτις εξαιτίας λαγοφθάλμου και ελλάτωση της οπτικής οξύτητας, η οποία μπορεί να καταλήξει σε απώλεια της οράσεως. Αναπτύχθηκαν διάφορες τεχνικές διερεύνσης του οφθαλμικού κόγχου με οστεοτομές. Οι επεμβάσεις αυτές όμως είναι μεγάλης βαρύτητας και εμφανίζουν πολλές και σημαντικές επιπλοκές. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη να αναπτυχθεί μία νέα τεχνική αποσυμπίεσης του οφθαλμικού κόγχου, χωρίς οστεοτομές, με αφαίρεση του σνδοκογχικού λίπους. Τα αποτελέσματα των δικών μας ασθενών είναι ενθαρρυντικά. Από το 1991 έως 2006 αποσυμπιέστηκαν συνολικά 39 κόγχοι. Σε όλους τους ασθενείς της δικής μας σειράς, πρόπτωση βελτιώθηκε κατά μέσον όρο 6,2 mm(από 4 έως 10 mm). Η ποιότητα των αποτελεσμάτων που πετύχαμε και το χαμηλό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος αποσυμπίεσης του κόγχου με αφαίρεση ενδοκογχικού λίπους μπορεί να θεωρηθεί ως μέθοδος επιλογής για την αντιμετώπιση των πασχόντων από Ε,Ο., ιδίως όταν τα άτομα έχουν βραχύ ιστορικό (<5 έτη), η CT ή η MRI δείχνουν υπερτροφία κυρίως του ενδοκογχικού λίπους με μέτρια υπερτροφία των μυών και ο οφθαλμικός κόγχος δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία
Endocrine ophalmopathy, like immune hyperthyroidism, appears to be an autoimmune illness according to present knowledge. In 90 % of E.O. cases there is an immunogenically determined hyperthyroidism. The symptoms of E.O., according to Werner's(164,165)grade, can be : retraction of upper lid, tearing, chemosis, conjuctivitis, keratitis, photophobia, protrusion of the eyeball, diplopia, strabismus, erosion or ulceration of cornea, reduction of vision and blindness. The surgical treatment is necessary in only 3.5-5% of patients with E.O. affected by a potential loss of vision. Different surgical techniques have been developed and descriped, by removal of one, two, three or four orbital walls. The aim of the osseous orbit decopression is to enlarge the orbits in order to achieve a reduction of pressure. These techniques required specific training and are followed by a large number of serious complications. The led Neven Olivari to develop a new technique of orbital fat, the globe moves about 6.3 mm in a dorsal direction, resulting in reduction of tension in the optic nerve. This explains the great improvement of symptoms like headaches, feeling of retrobulbar pressure and burning sensation. The complications rate of this technique is extremely low and compared to the osteotomy techniques are of no great importance. The indications(spectrum) for the transpalpebral orbital decompression by removal of orbital fat are wider than the osteotomy techniques. It can be applied to cases of diplopia, proptosis, retrobulbar pressure, headaches, photophobia, conjunctivitis, tearing or in patients with mainly aeschetics' problems

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ενδοκογχικό λίπος
Orbital decompression
Θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια
Thyroid eye disease
Graves' disease
Νόσος Grave
Αποσυμπίεση κόγχου
Intraorbital fat

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.