Βάσεις ανδριάντων αθλητών από την Ολυμπία-από τα χρόνια του αυστηρού ρυθμού έως τις αρχές του 2ου π.Χ. αιώνα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Olympic victor statue bases-from the severe style period to the beginning of the 2nd century B.C.
Βάσεις ανδριάντων αθλητών από την Ολυμπία-από τα χρόνια του αυστηρού ρυθμού έως τις αρχές του 2ου π.Χ. αιώνα

Ποιμενίδου, Ελένη Στυλιανού

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι είκοσι από τις σωζόμενες βάσεις ανδριάντων αθλητών από την Ολυμπία, που χρονολογούνται από τα χρόνια του αυστηρού ρυθμού ως τις αρχές του 2ου π.Χ. αιώνα. Αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο καθιερώθηκε η συνήθεια ίδρυσης τους και στη διάρκειά της, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται κάποια γενικά χαρακτηριστικά των υπό εξέταση μνημείων. Ακολουθούν ο κατάλογος των βάσεων και η ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των επιγραφών που φέρουν. Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η κατά το δυνατόν αποκατάσταση της αρχικής εικόνας των ίδιων των αδριάντων Ολυμπιονικών, αλλά και ο προσδιορισμός του χαρακτήρα τους, μέσω των στοιχείων που μας προσφέρουν οι υπό εξέταση βάσεις, αλλά και των πηγών.
Twenty olympic victor-statue bases, dated from the severe style period to the beginning of the 2th century B.C., constitute the subject of this particular thesis. Initially, introductory information about the erection of victor-statues and the duration of this custom, are given. A catalogue of the twenty bases, followed by the analysis of their technical features and inscriptions, cover the main part of the study, the final objective of which is the "restoration", if possible, of the Olympic victor-statues themselves, as well as the determination of their meaning in the sacred area of the Altis.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Victor statues
Olympia
Ανδριάντες
Αθλητές
Βάσεις
Ολυμπία
Bases

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)