Τριπτά εργαλεία από το νεολιθικό οικισμό της Μάκρης Εβρου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ground stone tools from the neolithic settlement of Makri
Τριπτά εργαλεία από το νεολιθικό οικισμό της Μάκρης Εβρου

Μπεκιάρης, Τάσος Κωνσταντίνου

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται τα λίθινα τριπτά εργαλεία του Νεολιθικού Οικισμού της Μάκρης Εβρου, που αποκαλύφθηκαν στις επιχώσεις του αποκαλούμενου "Τομέα Β'" της θέσης κατά τις ανασκαφικές εργασίες των ετών 1988-2005. Η μελέτη των τριπτών εργαλείων της Μάκρης στοχεύει σε μια τεχνολογική ανάλυση της λιθοτεχνίας. Βασική επιδίωξη είναι η πραγμάτευση των τριπτών εργαλείων με γνώμονα όχι αποκλειστικά τα τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, αλλά την εξέταση όψεων της παραγωγής και χρήσης τους μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου κοινωνικού οργανισμού. Έμφαση έχει δοθεί στην ανάλυση των "ιδιαίτερων" τεχνολογικών στοιχείων του υλικού, που συνιστούν εφαλτήριο για μια ερμηνευτική προσέγγιση της λιθοτεχνίας και ενισχύουν την πληρέστερη κατανόηση του ρόλου και της σημασίας των εργαλείων για τη νεολιθική κοινότητα της Μάκρης.
The purpose of this study is to present and discuss the ground stone tools from the neolithic settlement of Makri at the Evros Region, Thrace. The study aims on discussing the artifacts from a technological perspective, focusing not only at their typological and morphological characteristics but mainly on various aspects of their production and use within the Neolithic community. Emphasis is given on analyzing those technological features of the tools that will allow an interpretive approach of the assemblage and will contribute towards understanding their meanings for the Neolithic community of Makri.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ground stone technology
Τριπτά εργαλεία
Νεολιθική περίοδος
Τεχνολογία τριπτού λίθου
Passive and active abrasive/percussive tools
Παθητικά και ενεργητικά εργαλεία τριβής/κρούσης
Ground stone tools
Νεολιθικός οικισμός Μάκρης Εβρου
Neolithic settlement of Makri, Evros

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)