δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Αιμοδυναμικές διαταραχές στις κάμψεις του πέους
Hemodynamic study on penil curvature

Μπέκος, Αθανάσιος Χ.

Σκοπός της 1ης μελέτης είναι να καθορίσει τα διαφορετικά στάδια της νόσου Peyronie χρησιμοποιώντας υπερηχοτομογραφικά κριτήρια. Σκοπός της 2ης μελέτης είναι η διερεύνηση των αιμοδυναμικών χαρακτηριστικών της στύσης πριν και μετά την επέμβαση για την αποκατάσταση της κάμψης σε ασθενείς με νόσο του Peyronie και συγγενή κάμψη
OBJECTIVES: To define ultrasonographic patterns reflecting different states of Peyronie's disease (PD) and to use them to evaluate the natural history of the disease. MATERIAL AND METHODS: Diagnosis of PD was based on medical and sexual history, physical examination, intracavernosal injection test, and penile ultrasonography. Patients with penile fracture history were excluded from the study. Three groups were formed according to ultrasonographic patterns: solitary hyperechoic lesion without acoustic shadow (group A), moderately hyperechoic multiple scattered calcified lesions with acoustic shadows (group B), dense calcified hyperechoic plaque with acoustic shadow (group C). All patients entered a watchful waiting protocol for 1 yr followed by a new penile ultrasonography. RESULTS: Ninety-five 95 patients with PD were included in the study (mean age, 57.2+/-9.1 yr; mean duration of disease, 12.9+/-8.9 mo). Risk factors associated with cardiovascular disease were present in 79 of 95 patients (83.16%). Eleven (11.6%), 35 (36.8%), and 49 (51.6%) patients were classified into groups A, B and C, respectively. At the end of the study, in group A, reduction of fibrotic lesions and curvature angle was noticed in 9 of 11 (81.8%) patients, whereas plaque formation was noticed in 2 of 11 (18.2%) patients. In group B, plaque and curvature reduction was noticed in 15 of 35 (42.9%) and 12 of 35 (34.3%) respectively, whereas in the rest a dense calcified plaque was noticed. In group C, no ultrasonographic evidence of improvement was noticed; curvature angle was reduced in 4 of 49 (8.2%), owing to the extension of the plaque circumferentially. Significant hemodynamic changes were noticed at the two time points tested (30.53% diagnosed with vascular disease at baseline vs. 46.32% at the end of the study, p=0.03). CONCLUSIONS: Corporal ultrasonography in patients with PD allows objective evaluation and classification of disease. The density of echogenic areas and presence of acoustic shadows are predictors of disease stability

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Peyronie
Σηραγκογραφία
Penis, Diseases
Πέος
Penis
Πέος, Ασθένειες
Σηραγκομετρία
Doppler

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.