Το διαζύγιο και οι εξελίξεις του στον ευρωπαϊκό χώρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Divorce and European Union
Το διαζύγιο και οι εξελίξεις του στον ευρωπαϊκό χώρο

Κουβάτα, Φλώρα Ιωάννη

That assignment has to do with the divorce and legal seperation as far as the European Union is concerned. Especially it has to with the 2201/2003 Resolution.
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το νομικό καθεστώς που ισχύει στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό κυρίως στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ειδικότερα, ασχολείται με τον Κανονισμό 2201/2003 "για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας" που προβλέπει σε ποιο κράτος μπορούν οι σύζυγοι να υποβάλλουν αίτηση διαζυγίου και επί τη βάση ποιών νόμων θα ρυθμιστεί το διαζύγιό τους. Επιπλέον, αναφέρεται στις εξελίξεις που δρομολογούνται στη Ευρωπαϊκή Ενωση μετά και την έκδοση του Πράσινου Βιβλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις διαζυγίου. Τέλος, αναφέρονται οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το θεσμό της διαμεσολάβησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Divorce
Πράσινο βιβλίο
Ευρωπαϊκή Ενωση
European Union
Διαζύγιο
Διαμεσολάβηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.