Το κείμενο του Balamand και η θεολογική αποτίμησή του στη διεθνή βιβλιογραφία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The Balamand text and the theological criticism in the international bibliography
Το κείμενο του Balamand και η θεολογική αποτίμησή του στη διεθνή βιβλιογραφία

Τουλής, Πέτρος Νικολάου

Διαβάζοντας αυτή τη μελέτη γίνεται κατανοητό πόσο έντονες ήταν οι αντιδράσεις ως προς το κείμενο του Balamand ώστε να διακοπεί ο διάλογος για μια επταετία. Για τους Ρ/Καθολικούς το κείμενο αυτό ολοκληρώνει τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα κείμενα και εισάγει τους Ουνίτες στον διάλογο ως ισότιμους συνομιλητές. Από την Ουνιτική πλευρά, το κείμενο κρίνεται απόλυτα θετικά. Είναι η ευκαιρία που μπόρεσαν να αδράξουν οι Ουνίτες ώστε να αναγνωριστούν ως συνομιλητές και ως εκκλησιαστικό μόρφωμα. Η Ορθόδοξη στάση είναι ανομοιόμορφη. Πολλοί Ορθόδοξοι δέχονται ότι το κείμενο είναι "ότι καλύτερο και εφικτό μπορούσε να συμφωνηθεί την δεδομένη στιγμή". Από την άλλη πλευρά, πολλοί δέχονται ότι το κείμενο δικαιώνει την ύπαρξη της Ουνίας χωρίς να την καταδικάζει. Κατά την άποψή μας, το κείμενο ήταν ένα ατόπημα της Ορθόδοξης αντιπροσωπείας. Προτείνουμε λοιπόν την παραμέρηση αυτού του κειμένου και την εκ νέου προσέγγιση των δύο πλευρών.
Penetrating with a fast glance the reactions of the text of Balamand we see, why the dialogue stopped. For the R/Catholics, the text, completes the agreements of the previous texts and imports the Uniates in the dialogue. According to the Uniates, the text of Balamand is judged absolutely positive. A lot of Orthodox theologians accept this text saying that "is the best that could be written in that moment". Some other theologians claim that the text betrays the Orthodoxy and vindicates the existence of the Uniates instead of condemning them. According to my opinion, the agreement of Balamand was a false more of the Orthodox side. We propose the condemnation of the text and the re-aproach of the subject in that manner that we can continue the Bilateral Theological Dialogue.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Orthodox criticism on the text
Κριτική από ουνίτες
Κριτική από ρωμαιοκαθολικούς
Διάλογος ορθοδόξων ρωμαιοκαθολικών
Ουνία
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών
Dialogue between orthodox and roman catholics
Θεολογική αποτίμηση εξ απόψεως ορθοδόξου
Uniatism
R/catholic criticism on the text
Uniate criticism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)