δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Φύλο, αναπηρία και επαγγελματική εκπαίδευση
Gender and disability

Μερεμετίδου, Μαρία Νικολάου

In this research we study the ideas of disabled pupils-girls and boys about the education, the relationships with their classmeats teachers-women and men their plans for the future and the way they feel about their professional training.
Στην έρευνα αυτή επιχειρείται η μελέτη των αντιλήψεων των ανάπηρων επαγγελματικά καταρτιζόμενων κοριτσιών και αγοριών για την εκπαίδευση τους, τις σχέσεις με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες τους, τις σχέσεις με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες τους, τα επαγγελματικά τους σχέδια και την προσωπική ικανοποίηση που μπορεί να εισπράττουν από την κατάρτιση τους. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 27 αγόρια και κορίτσια εκπαιδευόμενους με αναπηρία ˙ μέτρια νοητική υστέρηση, δυσκολίες μάθησης σε συνδυασμό με κινητικά προβλήματα πού φοιτούν σε Γυμνάσια-Δημόσια Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.Από την έρευνα φαίνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζουν πως η ειδικότητα τους ταιριάζει και στα δύο φύλα. Τα κορίτσια παρουσιάζουν την εργασία τους στα χειρωνακτικά επαγγέλματα ως ισάξια των αγοριών γεγονός που παραδέχονται πως αμφισβητείται. Οι απόψεις τους χαρακτηρίζονται προοδευτικές σε σχέση με την παραδοσιακή αντίληψη ορισμένων αγοριών πως ανταπεξέρχονται σε αυτά μόνο τα αγόρια. Επίσης, τα κορίτσια φάνηκε πως σημειώνουν μεγαλύτερη επίδοση στα θεωρητικά μαθήματα ενώ τα αγόρια στο εργαστήριο. Οι εκπαιδευόμενοι συνδέουν τη διαφορά στην επίδοση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες των δύο φύλων. Η εικόνα των κοριτσιών για τα χαρακτηριστικά των δύο φύλων διαφαίνεται πιο ευέλικτη έναντι των αγοριών παραδοσιακή και άκαμπτη. Όσον αφορά την στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στην εκπαίδευση τους όλοι δήλωσαν ικανοποιημένοι, ιδιαίτερα τα κορίτσια. Καλή σχέση με εκπαιδευτικούς τόσο των δύο φύλων όσο και του ίδιου φύλου σημειώνει η πλειονότητα των συμμετεχόντων. Ως προς τα θετικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη συμπεριφορά του εκάστοτε εκπαιδευτικού, διαπιστώθηκε, επίσης, η διαμόρφωση παραδοσιακών ταυτοτήτων φύλου. Αγόρια και κορίτσια δείχνουν να προτιμούν την παρέα με συμμαθητές του φύλου τους ενώ κατά τις σχολικές δραστηριότητες συνεργάζονται όλοι μαζί. Τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά που συνδέουν με το δικό τους φύλο και το άλλο αποκάλυψαν τη δόμηση δύο διακριτών μεταξύ τους ταυτοτήτων φύλου μιας ανδρικής και μιας γυναικείας. Τέλος, τα επαγγελματικά σχέδια όλων των συμμετεχόντων, ανεξαιρέτως φύλου, αφορούν κατά κύριο λόγο την εύρεση εργασίας και κατά δεύτερο λόγο την συνέχιση των σπουδών τους. Τα αγόρια, ως μελλοντικοί άντρες κουβαλητές, ανησυχούν ιδιαίτερα για το επαγγελματικό τους μέλλον ενώ τα κορίτσια γνωρίζουν πως μόνο η καλή τους επίδοση θα τους επιτρέψει να επιτύχουν το στόχο τους, ένα επάγγελμα δίχως μεγάλες αξιώσεις. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα ευρήματα άλλων ερευνών που έχουν διενεργηθεί με μαθητές με δυσκολίες μάθησης, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς και φανερώνουν ότι παράγοντες όπως το φύλο και το είδος της εκπαίδευσης επηρεάζουν τις αντιλήψεις των ατόμων με αναπηρία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δυσκολίες μάθησης
Disability
Φύλο, αναπηρία
Νοητική υστέρηση
Φύλο, ΑΜΕΑ
Learning disabilities
Gender

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.