Γραμματολογικές και θεολογικές παρατηρήσεις στους εγκωμιαστικούς λόγους των Καππαδοκών Πατέρων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Grammatological and theological commends on Cappadocian fathers encomiums
Γραμματολογικές και θεολογικές παρατηρήσεις στους εγκωμιαστικούς λόγους των Καππαδοκών Πατέρων

Μιχαήλ, Μιχάλης Σάββα

This report looks into the seventeenth encomiums speeches of the Cappadocian Fathers. The reports is divided into three main chapters. In the first chapter, which is introductory, the history and evolution of the encomiums is presented as a form of speech within rhetoric art. In the second chapter the grammatological elements which are embedded in the speeches are described. In the last chapter a theological analysis of the Cappadocian Father's encomiums is endeavoured.
Η εργασία εξετάζει τους εγκωμιαστικούς λόγους των Καππαδοκών Πατέρων. Η εργασία είναι χωρισμένη σε 3 κύρια κεφάλαια. Στο πρώτο που είναι εισαγωγικό παρουσιάζεται η ιστορία και η εξέλιξη του εγκωμιαστικού λόγου, ως είδος εντός της ρητορικής τέχνης. Στο δεύτερο παρουσιάζονται τα γραμματολογικά στοιχεία που υπάρχουν στους λόγους και στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται θεολογική ανάλυση των εγκωμίων των Καππαδοκών Πατέρων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Encomium
Καππαδόκες
Θάνατος
Cappadocians
Death
Rhetoric
Ρητορική
Εγκώμιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.