The intraprostatic injection of ethanol for the treatment of bening prostatic hyperplasia

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η ενδοπροστατική έγχυση λιθανόλης για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη
The intraprostatic injection of ethanol for the treatment of bening prostatic hyperplasia

Μωϋσίδης, Κυριάκος Γ.

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is one of the most common desease affecting the aging male. In fact there is an increase of the absolute number and the size of the epithelial and stromal cells of the prostate gland. The prostatic enlargement is defined as histologic hyperplasia, lower urinary tract symptoms, diminished uroflow or urodynamic obstruction. The obstructive voiding may cause serious obstructive and bothersome symptoms in male with BPH. Patients with BPH will develop serious complications such as urinary retention, urinary tract infections and deterioration of renal function. When the oral therapy failures, then the patient must undergo some invasive treatment. The invasives methods for the treatment of BPH may have a lot of complications. The intraprostatic injection of ethanol, is a minimal invasive method for the treatment of BPH. In the present clinical study, that includes 78 patient (the largest number of patients worldwide) it is studied the safety and the efficcasy of transurethral injection of ethanol of prostate (TIEP). The results for a year follow up showed that there is an improvement in obstructive voiding and symptoms. To investigate the efficacy and the safety of this method, the patient undergo in clinical examinations: 1. Physical examination 2. Serum examinations 3. Uroflowometry 4. Urrodynamic examination 5. Trans rectal ultra sound And filling questionary: 1. IPSS 2. QoL The patients'follow up were in five visits: Day one, before the intervention: visit one 15 days after the intervention: visit two six months after the intervention: visit three A year after the intervention: visit four The results found that the (TIEP) is a minimal invasive method for the treatment of BPH, effective and safe even for high risk patients, who are better to avoid an open surgery method and anaesthesia and their complications
Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη αποτελεί μία συνήθη νόσο του γηράσκοντα άνδρα. Στην ουσία πρόκειται για αύξηση τόσο του απόλυτου αριθμού όσο και του μεγέθους των αδενικών κυττάρων, αλλά και των κυττάρων του στρώματος του αδένα. Η άυξηση του αδένα σε όγκο, αποτελεί τον στατικό παράγοντα για την αποφρακτική ούρηση, και η αύξηση και ο τόνος των λείων μυϊκών ινών του στρώματος αποτελεί το δυναμικό στοιχείο της αποφρακτικής ούρησης Η αποφρακτική αυτή ούρηση, προκαλεί σημαντικά δυσουρικά και ερεθιστικά συμπτώματα στον άνδρα. Η αποφρακτική ούρηση μπορεί να προκαλέσει απλά συμπτώματα, δυσουρικά η αποφρακτικά αλλά μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή και σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας. Όταν η συντηριτική αγωγή αποτύχει για την θεραπεία της νόσου, τότε ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε κάποια επεμβατική μέθοδο θεραπείας. Οι επεμβάσεις όμως για την αντιμετώιση της (ΚΥΠ) δεν στερούνται επιπλοκών. Η ενδοπροστατική έγχυση αλκοόλης είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση της (ΚΥΠ). Στην παρούσα κλινική μελέτη που περιλαμβάνει 78 ασθενείς (τον μεγαλύτερο αριθμό διεθνώς) ελέγχεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Τα αποτελέσματα σε χρόνο παρακολούθησης ενός έτους, έδειξαν πως βελτιώνεται σημαντικά η αποφρακτική ούρηση, αλλά και και τα ερεθιστικά και αποφρακτικού τύπου συμπτώματα. Η παρακολούθηση των ασθενών έγινε σε τέσσερις επισκέψεις : Επίσκεψη 1 την ημέρα πριν την έγχυση αλκοόλης Επίσκεψη 2 την ημέρα 15 μετά την έγχυση αλκοόλης. Επίσκεψη 3 έξι μήνες μετά την έγχυση αλκοόλης. Επίσκεψη 4 ένα χρόνο μετά την έγχυση αλκοόλης Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της μεθόδου γίνονταν με αντικειμενικές εξετάσεις τά χρονικά διαστήματα που αναφέρθηκαν (ουροροομετρία, πλήρης ουροδυναμικός, διορθικός υπέρηχος, βιοχημικός έλεγχος, υπολοιπόμενο ούρων με υπέρηχο κύστης), αλλά και υποκειμενικές (ερωτηματολόγια IPSS και QoL). Η ενδοπροστικη έγχυση αλκοόλης, αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας προστάτου, είναι δε μέθοδος αποτελεσματική αλλά ταυτόχρονα και ασφαλής, ακόμη και σε ασθενής υψηλού κινδύνου, που είναι καλό να αποφύγουν τις άμεσες επιπλοκές ενός χειρουργείου, την αναισθησία, και την παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αιθανόλη
Treatment
Καλοήθης υπερπλασία προστάτη
Benign prostatic hyperplasia
Minimal
Invasive
Θεραπεία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.