Μελέτη της μετανάστευσης και διαφοροποίησης των νευρικών στελεχιαίων κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος μετά από μεταμόσχευσή τους στον εγκέφαλο μυών με πειραματική αλλεργική εγκεφαλομυελίτιδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Migration and differentation of neural stem cells of the central nervous system transplanted into the adult brain of experimental allergic encephalomyelitis mice
Μελέτη της μετανάστευσης και διαφοροποίησης των νευρικών στελεχιαίων κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος μετά από μεταμόσχευσή τους στον εγκέφαλο μυών με πειραματική αλλεργική εγκεφαλομυελίτιδα

Γιαννακοπούλου, Αγγελική Θ.

In the present doctoral thesis we studied the long-term survival, migration and differentiation of transplanted Neural Stem Cells (NSCs) of CNS in the inflammatory and demyelinated environment of chronic Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE), the most reliable experimental model of Multiple Sclerosis (MS) up today. The induction of chronic EAE was held in C57Bl/6 female mice and the isolation of NSCs was performed from Green Fluorescent Protein (GFP) expressing transgenic C57Bl/6 mice. The transplanted cells were recognized into the brain of recipients EAE mice by their faculty to emit green light under fluorescent microscopy (GFP+ cells). The spatial distribution of GFP+ cells in the cerebral parenchyma was studied and the cellular density of GFP+ cells at the more frequent places of their localisation was estimated. The migratory potential of transplanted GFP+ cells was measured by an image analysis system. The survivability of transplanted NSCs and their progeny was examined using the anti-caspase-3 and anti-fractin antibodies and their differentiation potential was revealed using antibodies against the following antigenic markers: nestin, PSA-NCAM, NG2, O4, GalC, CNPase, GFAP, NeuN, tubulin b III and F4/80. According to our results, the transplanted NSCs can survive for prolonged periods of time through the inflammatory and degenerative phases of EAE. The extensive migration and the different lineage fates followed by NSCs-derived progenitors indicate that NSCs are capable of responding in a regionally specific manner to cues present in the brain of animals with EAE at different time points
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η επιβίωση, μετανάστευση και διαφοροποίηση των Νευρικών Στελεχιαίων Κυττάρων (ΝΣΚ) του ΚΝΣ στον εγκέφαλο μυών με χρόνια Πειραματική Αυτοάνοση Εγκεφαλομυελίτιδα (ΠΑΕ), του πιο αξιόπιστου μέχρι σήμερα πειραματικού μοντέλου της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Η απομόνωση των ΝΣΚ έγινε από διαγονιδιακούς μύες που εκφράζουν την Green Fluorescent Protein (GFP) και η μεταμόσχευσή τους στις πλάγιες κοιλίες C57Bl/6 μυών πασχόντων από χρόνια ΠΑΕ. Τα μεταμοσχευμένα κύτταρα αναγνωρίστηκαν από την ικανότητά τους να εκπέμπουν πράσινο φως υπό παρατήρηση σε μικροσκόπιο φθορισμού (GFP+ κύτταρα). Συγκεκριμένα εκτιμήθηκε η τοπογραφική κατανομή, η κυτταρική πυκνότητα και ο βαθμός διείσδυσης των GFP+ κυττάρων στο εγκεφαλικό παρέγχυμα στις διάφορες φάσεις της νόσου και στις συχνότερες θέσεις εντόπισής τους. Η απόπτωση των GFP+ κυττάρων προσδιορίστηκε με τα αντισώματα αντι- κασπάση και αντι-φρακτίνη, ενώ για την μελέτη της διαφοροποίησής τους σημάνθηκαν με αντισώματα οι αντιγονικοί δείκτες νεστίνη, PSA-NCAM, NG2, O4, GalC, CNPase, GFAP, NeuN, tubulin b III και F4/80. Από την εκτίμηση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι όταν τα ΝΣΚ μεταμοσχεύονται σε φλεγμονώδη και απομυελινωτικά περιβάλλοντα του ΚΝΣ, όπως στην ΠΑΕ, ανθίστανται του κυτταρικού θανάτου, είναι σε θέση να μεταναστεύσουν σε μεγάλες αποστάσεις και να διαφοροποιηθούν σε διάφορους τύπους νευρογλοιακών κυττάρων ανάλογα με την φάση της νόσου και την θέση εντόπισής τους

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Transgenic green fluorescent protein(GFP) expressing mice
Multiple sclerosis
Νευρικά στελεχιαία κύτταρα, Μεταμόσχευση
Neurosphere
Νευροσφαιρίδιο
Πρόδρομα/προγονικά νευρογλοιακά κύτταρα
Κυτταρική μεταμόσχευση
Precursors/pregenitors gliar cells
Allergic encephalomyelitis
Neural stem cells, Transplantation
Αλλεργική εγκεφαλομυελίτιδα
Σκλήρυνση κατά πλάκες
Cell transplantation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.