De genere: φύλο και γένος στις Ηρωίδες του Οβιδίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
De Genere: human sex literary genre in the Ovidian heroides
De genere: φύλο και γένος στις Ηρωίδες του Οβιδίου

Μητούση, Ειρήνη Β.

Στην πάροδο του χρόνου οι ηρωίδες του Οβιδίου διαβάστηκαν ως επιστολές ερωτευμένων γυναικών του μύθου, γεγονός που αγνόησε το ήθος αυτών των γυναικών, δηλ. την αρετή τους. Μέσω αυτής οι ηρωίδες ανάγονται στις Ησιοδικές ΗΟΙΑΙ και την περίφημη παραδειγματικότητά τους, στοιχείο ορατό στην προπερτιανή ελεγεία και τους Amores του Οβιδίου. Προβάλλοντας την αρετή και τις προσφορές τους στους ανάξιους ήρωες/εραστές, οι ηρωίδες εκπροσωπούν την ξεπερασμένη ηθική μιας μακρινής εποχής, απόλυτα καταδικαστέα από τον ερωτοδιδάσκαλο της ερωτικής τέχνης. Ωστόσο, η στάση τους απέναντι στο παρελθόν και τη δράση τους καταλήγει στην ανάδειξη του γυναικείου 'ηρωϊδισμού', μιας αντίληψης που στοχεύει στον συστηματικό έλεγχο των αντιφάσεων του ανδρικού 'ηρωισμού'. Αυτός ο ακήρυχτος πόλεμος ενάντια στην καθεστηκύια κειμενική παράδοση ξεδιπλώνεται μέσα από μια αντίστροφη των ελεγειακών ρόλων : ενώ οι ηρωίδες αναλαμβάνουν τον ρόλο του επικού αφηγητή, οι ήρωες/εραστές συμπεριφέρονται ως άπιστες ελεγειακές ερωμένες. Σ'αυτή την ερευνητική βάση οι ηρωίδες ως δυνάμει εναλλακτικό έπος φαίνονται μάλλον να απομακρύνονται από την ελεγειακή παράδοση των Amores
Recent approaches have read the Ovidian Heroides as amatory/Elegiac epistles written by desperate mythical women in love, in doing so they seem to neglect a crucial element of these women's ethos, i.e. their arete. These mythical women are thus linked to the Hesiodic EHOIAE and their renowned exemplarity, a reduction already vizible not only in the propertian elegy but also in the Ovidian Amores. By underlying their arete and their offers to the faithless heroes/lovers, the heroines reincarnate the old-fashioned ethics of a distant era, totally condemned by the Ovidian praeceptor of the Ars Amatoria. Nevertheless, their attitude towards past events and their action results in the construction of the feminine "heroinism", a notion intended to check systematically the inconsistencies of the maze "heroism". This invisible struggle against the established textual tradition is unfolded through a reversal of roles : while the heroines undertake the role of the epic narrator, the heroes/lovers turn out to behave like the infidel elegiac mistress. On this research basis the heroides as a potential alternative epic appear rather distant to the elegiac tradition of Amores

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Hero/lover
Καταλογική ποίηση
Αντιστροφή ελεγείας
Heroinism
Cataloguing poetry
Women in literature
Ηρωας/εραστής
Reversal of the eleg
Γυναίκες στη λογοτεχνία
Ηρωϊ(δι)σμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.