Η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης σε κείμενα διεθνούς ποινικού δικαίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
The concept of organized criminal groups on the texts of the criminal international law
Η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης σε κείμενα διεθνούς ποινικού δικαίου

Mustafa, Ahmad H.

Η μελέτη επιχείρησε να επιληφθεί το εννοιολογικό ζήτημα των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων στο οποίο αναφέρονται τα κείμενα του διεθνούς ποινικού δικαίου. Και στη συνέχεια επισήμαινε: ότι το εννοιολογικό ζήτημα αυτό αποτυγχάνει σε έναν από τους κύριους σκοπούς του: δεν καταλήγει σε ενιαίο ορισμό του, τι είναι ένα «σοβαρό οργανωμένο έγκλημα»; και - εξίσου σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει κανείς να αναφερθεί - τι δεν είναι; Διότι η σοβαρότητα του διαπραχθέντος από την εγκληματική οργάνωση εγκλήματος λαμβάνεται υπ΄ όψη με βάση την μέγιστη ποινή η οποία επιβάλλεται, και όχι με βάση την τυποποίηση της ίδιας της πράξης, όπως, κάποια πραγματική φθορά ή ζημία που προκαλείται από τις δραστηριότητες της οργάνωσης. Επίσης, δεν υπερνικά πλήρως τις διαφορές μεταξύ των εθνικών εννοιών της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που περιλαμβάνονται σε εγχώριες ποινικές νομοθεσίες. Αυτές οι διαφορές δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην αποτελεσματική καταπολέμηση και πρόληψη του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Συνεπώς, η μελέτη θεωρεί ότι μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα δημιουργείται, εφόσον υφίσταται μια διαρθρωμένη - δομημένη ιεραρχικά σχέση μεταξύ τριών ή περισσοτέρων ατόμων, τα οποία έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν μια εγκληματική οργάνωση η οποία δεν δημιουργείται τυχαία, αποδίδοντας έναν συγκεκριμένο ρόλο σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες, επιβάλλοντας πειθαρχία και ασκώντας εσωτερικό έλεγχο, στοχεύοντας στην απόκτηση, ενός οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους, διαμέσου της διάπραξης εγκλημάτων, είτε αυτά είναι κακουργήματα είτε αυτά είναι πταίσματα, ασκώντας βία, όπου χρειάζεται
Organized criminal groups have increased in scale, intensity and sophistication in the wake of globalization, becoming a complex threat the safety of citizens around the world and hampers countries in their social, economic and cultural development. With this concern of organized criminal group's growing threat has come the need to better understand the concept of organized criminal group in its entirety. The study proceeded to build an impression of the conceptual view of the organized criminal group within the Criminal International Law text. The study then concluded that the conceptual issue of organized criminal group within the criminal international law text fails in one of its principal purposes, which is presented by providing a concise definition of what "serious organized crime" is and - just as importantly - what it is not. Cause seriousness is determined solely by reference to a maximum penalty, not to any actual harm or damage caused by the organized criminal group's activities. Consequently, even if an organized criminal group engages in exceptionally violent, heinous or detrimental conduct, the group will not fall within the conceptual issue of organized crime of these international texts, unless such conduct attracts a maximum penalty of determined years of imprisonment. And that was the most important and the most dangerous circumstance which directly links the universal conceptual view of organized criminal group with provisions that is provided under each domestic criminal law independently. Consequently, the study proceed that an organized criminal group is achieved by presence of a structured relationship between three or more persons with the intend of creating a criminal organization formed regularly or more than randomly at less, Having a specific role for its participants, with some form of internal discipline and control, in order to obtain a financial or other material benefit raise, by committing some criminal activities whether they where felony or misdemeanor, Using means of violence if necessary

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ποινική δικονομία (Διεθνές δίκαιο)
Οργανωμένο έγκλημα
The organized criminal group
Διεθνές ποινικό δίκαιο
International offenses
Διεθνή αδικήματα
Organized crime
Penal law
Criminal procedure (International law)
Οργανωμένη εγκληματική ομάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)