δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Θεία Πρόνοια και Ειμαρμένη κατά τους Τρείς Ιεράρχες: (διατριβή επί διδακτορία)
Divine providence and Doom according

Νίκου, Αθανάσιος πρ.

Αντικείμενο και σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση και εξέταση του κορυφαίου θεολογικού ζητήματος της Θείας Προνοίας, αλλά και του φιλοσοφικού προβλήματος της Ειμαρμένης, όπως αυτά αναλύονται μέσα στα συγγράμματα των τριών Ιεραρχών κια οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Οι Τρείς Πατέρες έζησαν σε μεια περίοδο(δ' αι. μ.χ.) κρίσιμη για την ιστορία του χριστιανισμού, μία περίοδο που χαρακτηριζόταν από ένα έντονο φιλοσοφικό και θρησκευτικό συγκρητισμό και μια προσπάθεια αναβιώσεως αρχαίων θεωριών που είχαν σχέση με τον κόσμο και τον άνθρωπο αλλά και τον Θεό. Θίγονται και κάποια συναφή ζητήματα που έχουν σχέση με την Πρόνοια και την Ειμαρμένη(τύχη-μοίρα-ανθρώπιν ελευθερία-πόνος-θλίψη), με την ελπίδα η μελέτη αυτή να αποδειχθεί ωφέλιμη ειδικά σε όσους ασχολούνται περί την Φιλοσοφίαν και θεολογίαν
The theme of this study is a carreful presentation and examination of the top-ranking theological issue of Divine Providence as well as the philosophical question of Doom in the way they are presented in the writings of the Three Bishops and ecumenical teachers Basil the Great, Gregory Theologian and John Chrysostoms. The Three holy Fathers lived in a crucial period for christianity which was marked by a keen philosophical and religious b;ending and an attempt to revive aucient theories related to the cosmos, man and God. There are also some related questions raised, which are dealing with Providence and Doom(fate-destiny-human freedom-pain-sorow) with the hope that this study will prove itself beneficial to those engaged in Philosophy and Theology

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Fathers of the church, History and criticism
Destiny (astrology-horoscopes-predictions)
Θεία Οικονομία
Μοίρα και μοιρολατρία, Θρησκευτικές απόψεις
Τρείς Ιεράρχες
Πατέρες της Εκκλησίας, Ιστορία και κριτική
Human freedom
Eschatology
Εσχατολογία
Ειμαρμένη (μοίρα)
Ανθρώπινη ελευθερία
Doom (fate)
Πεπρωμένο(αστρολογία-ωροσκόπια)
Providential help
Πρόνοια και διακυβέρνηση του Θεού
Providence and government of God
Fate and fatalism, Religious aspects

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.