Education in Northern Epirus during the late Ottoman Empire: the founding, organisation and operation of greek schools

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η εκπαίδευση στη Βόρεια Ηπειρο κατά την ύστερη περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία των ελληνικών σχολείων
Education in Northern Epirus during the late Ottoman Empire: the founding, organisation and operation of greek schools

Κολτσίδα, Αθηνά Αντ.

Το υπο εξέταση θέμα διαπραγματεύεται για πρώτη φορά συνολικά την ελληνική εκπαίδευση στο συγκεκριμένο χώρο της Βόρειας Ηπείρου κατά την ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ερμηνεύονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότηες των ελλήνων της Βόρειας Ηπείρου κάτω από τις παντοειδείς δυσχέρειες και πιέσεις κατά τη διάρκεια των επίμαχων χρόνων της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και παρουσιάζεται η οργάνωση και η λειτουργίας της εκπαίδευσης κάτω από την προστασία και τη χορηγία των τοπικών κοινωνιών, της κοινοτικής αυτοδιοίκησης και την οικονομική αρωγή των ευεργετών και δωρητών. Κατά τη πορεία της αναζήτησης των αρχειακών πηγών και της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε η πληθώρα των αναξιοποίητων μέχρι σήμερα σημαντικών και βασικών πληροφοριών που έρχονται να προσθέσουν πολύτιμα στοιχεία στον εκπαιδευτικό χάρτη της Βόρειας Ηπείρου, τέτοια που αναθεωρούν πολλές μέχρι σήμερα απόψεις και θεωρήσεις και επαναπροσδιορίζουν το μέγεθος και τη δυναμική της ελληνικής εκπαίδευσης, της παιδείας και του πολιτισμού και πνευματικού επιπέδου όλου του ελληνικού στοιχείου του βορειηπειρωτικού χώρου. Οι αρχειακές και βιβλιογραφικές μας πηγές αναζητήθηκαν και προήλθαν από : το Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών(ΑΥΕ), το Ιδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών(ΙΒΕ-Ιωάννινα), την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών(ΕΗΜ-Ιωάννινα), το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, από αναφορές ξένων αρχείων(αγγλικά, γαλλικά, αυστριακά), από Αρχεία και βιβλιοθήκες Μητροπόλεων, Ιδρυμάτων, Εταιρειών, Ενώσεων και Συλλόγων, από ιδιωτικά αρχεία, από τοπικούς κώδικες και κοινοτικούς και φιλεκπαιδευτικούς κανονισμούς, από δημοσιευμένες πηγές, από εφημερίδες, από περιοδικά και από έντυπα εποχής. Για πρώτη φορά αξιοποιήθηκαν στο βέλτιστο βαθμό τους οι αρχειακές πηγές και τα κάθε είδους σπάνια και αρχέτυπα δημοσιεύματα με βάση τα οποία καταγράφηκαν 726 ελληνικά σχολεία σε 306 ελληνικούς οικισμούς, 1.377 διδάσκαλοι και 22.741 μαθητές σε όλο το χώρο της Βόρειας Ηπείρου, καταγραφή εμφανώς μεγαλύτερη από κάθε άλλη προϋπάρχουσα μελέτη, έρευνα ή στατιστική. Αναδείχθηκαν 22 περιώνυμα μεγάλα αστικά και εκπαιδευτικά κέντρα : της Κορυτσάς, της Μοσχόπολης, του Αργυροκάστρου, του Βουλιαρατίου, των Δρυμάδων Χειμάρρας, του Δελβίνου, της Δουβιανής, της Δρόβιανης, του Κεστορατίου, του Κάτω Λαμπόβου, της Λέσνιτσας, του Πικερνίου, της Πρεμετής, της Σαρακινίτσας, της Σωτήρας, της Πολίτσανης, των Σχωριάδων, της Σωπίκης, της Αρδεύουσας, της Αρτας, της Αυλώνας και του Βερατίου
This is the first global treatment of Greek education in the specific area of Northern Epirus during the late Ottoman Empire. It describes the educational activities carried out by the greeks of Northern Epirus during the late Ottoman Empire despite difficulties and oppressions of every sort, and presents the organisation and operation of the education system under the protection and with the support of the local community and communal authorities and the financial assistance of donors and benefactors. Research in archival sources and the published literature revealed a wealth of previously unused important and fundamental information, which adds invaluable details to the education map of Northern Epirus and necessitates a revision of earlier views and opinions and a re-assessment of the dimension and ydnamic of Greek education and schoolong and of the cultural and intellectual level of the greek population of the oregon. The archival and bibliographical sources came from : the Historical and Diplomatic Archives of the Greek Foreign Ministry(AYE), the Foundation for Northern Epirote Studies(IBE-Ioannina), the Society for Epirote Studies(EHM-Ioannina), the Ecumenical Patriarchate in Constantinople, reports in English, French and Austrian archives, archives and libraries in Metropolitan Dioceses, institutes, societies and associations, private(personal and family) archives, local condifications and community and educational association regulations, published sources, newspapers, periodicals and contemporary printed material. It makes optimum use- for the first time- of archival sources and all manner of rare and original published material resulting in the identification of 726 Greek schools, 1377 teachers and 22,741 pupils in 306 gree towns and villages across Northern Epirus, a record far more complete than that compiled by any previous study, investigation or statistical survey. It identifies 22 important urban and educational(Korytsa, Moschopolis, Argyrokastro, Bouliarati, Dryades Himarras, Doubiani, Drobiani, Kestorati, Kato Lamprovo, Leonitsa, Pikerni, Premeti, Sarakanitsa, Sotira, Politsani, Schoriades, Sopiki, Ardevoussa, Arta, Avlona and Berati

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

(Οι) διδάσκαλοι
(Τα) σχολεία
Σχολεία, Ελληνικά, Ιστορία, Ηπειρος (Ελλάδα και Αλβανία)
(Η) διοίκηση (των σχολείων)
(Οι) μαθητές
Εκπαίδευση, Ιστορία, Ελλάδα
(The) settlements
(The) administration (of the school)
(The) operation (of the schools)
(The) schools
(The) teachers
(The) students
(Η) λειτουργία (των σχολείων)
Schools, Greek, History, Epirus (Greece and Albania)
Education, History, Greece
Οικισμοί

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.