Συγκριτική μελέτη τεσσάρων μεθόδων έμφραξης των ριζικών σωλήνων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Comparative study of sealing ability of four abluration techniques
Συγκριτική μελέτη τεσσάρων μεθόδων έμφραξης των ριζικών σωλήνων

Μαχαίρα Φανή, Παναγιώτη

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση της αποφρακτικής ικανότητας μεταξύ 4 διαφορετικών μεθόδων έμφραξης (πλάγια συμπύκνωση με κύριο κώνο κωνικότητας 0.2, πλάγια συμπύκνωση με κύριο κώνο ProTaper, τεχνική μονού κώνου ProTaper, έμφραξη με το σύστημα Elements Obturation Unit) με τη μέθοδο μεταφοράς υγρού. Χρησιμοποιήθηκαν εξήντα πρόσφατα εξαγχθέντα μονόρριζα δόντια της άνω γνάθου τα οποία χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των δεκαπέντε δοντιών, προπαρασκευάσθηκαν με το σύστημα ProTaper και εμφράχθηκαν με μία από τις τέσσερις τεχνικές. Η μικροδιείσδυση μετρήθηκε 1 εβδομάδα, 1 μήνα και 3 μήνες μετά την έμφραξη. Δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε κανένα χρόνο ελέγχου (p>0.05). Σε όλες τις ομάδες η μικροδιείσδυση ήταν μεγαλύτερη στους 3 μήνες σε σχέση με τις 7 μέρες (p<0.05).
The purpose of this study was to compare the microleakage of four obturation techniques (lateral compaction, lateral compaction of ProTaper Gutta-percha Point, single ProTaper Gutta-percha Point and warm vertical condensation) over a 3-month period. A fluid-transport model was used to measure microleakage. Sixty human extracted teeth, divided into four groups, were prepared with ProTaper rotary instruments before the root canals were filled by one of the four examined techniques. Microleakage was measured 7 days, 1 month, and 3 months after the procedures. There were no statistically significant differences between the four groups at any of examination points (p > 0.05).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αποφρακτική ικανότητα
Εμφραξη ριζικών σωλήνων
Fluid-transport model
Gutta-percha Points
Sealing ability
Root canal treatment
Protaper
Elements Obturation Unit

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)