Ελληνες μισθοφόροι στην υπηρεσία της επαναστατικής Γαλλίας (1789-1815): νεότερη και σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια ιστορία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Greek mercenaries in the service of revolutionary Grance 1789-1815
Ελληνες μισθοφόροι στην υπηρεσία της επαναστατικής Γαλλίας (1789-1815): νεότερη και σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια ιστορία

Οικονόμου, Φοίβος Π.

The subject of this Ph.D. thesis is the Greek mercenaries in the service of revolutionary France during the years 1789-1815. The thesis is composed by two parts. In the first part, we examined the creation of the first Greek mercenary corps in the service of France in the Ionian Islands from 1797 to 1799 and the origin, creation and presence of the Greek and Coptic Legions during the French campaign in Egypt from 1798 to 1801. We also studied the creation of the "Chasseurs d'Orient" battalion in France during the years 1801-1806 and their participation in the French campaign to Dalmatia from 1806 to 1809 as well as the creation and organization of the rest of the mercenary formations in the Ionian Islands, in particular the Albanian regiment and the Septinsular battalion from 1809 to 1815. In the second part of the thesis, we dealt with several aspects of the mercenary everyday life(including their tactics and military gear), the financial, political and social forces at play that underlie the phenomenon og Greek(and Balkan) mercenaries in the service of the French Republic and more general issues of their mentality and political ideology. The working hypothesis was thoroughly re-evaluated and examined at the end of the thesis followed by an exhaustive list of archival and literature sources
Η διδακτορική διατριβή με θέμα τους ελληνες μισθοφόρους στην υπηρεσία της επαναστατικής Γαλλίας στο διάστημα 1789-1815 χωρίζεται σε δύο μέρη : στο πρώτο εξετάζονται διαδοχικά στα ανάλογα κεφάλαια τα πρώτα ελληνικά μισθοφορικά σώματα στη γαλλική υπηρεσία στο διάστημα 1797-1799 στα νησιά του Ιονίου, η προέλευση, η δημιουργία κυρίως της Ελληνικής και της Κοπτικής Λεγεώνας κατά τη γαλλική εκστρατεία στην Αίγυπτο το 1798-1801, η δημιουργία και η παραμονή του τάγματος των Chasseurs d'Orient στη Γαλλία στο διάστημα 1801-1806, η συμμετοχή του ίδιου τάγματος στη γαλλική εκστρατεία στη Δαλματία το 1806-1809 καθώς η δημιουργία και η οργάνωση των υπόλοιπων μισθοφορικών σχηματισμών στη γαλλική υπηρεσία στα νησιά του Ιονίου, κυρίως των δύο βασικότερων : του Αλβανικού συντάγματος και του Επτανησιακού τάγματος στο διάστημα 1809-1815. Στα κεφάλαια του δεύτερου μέρους εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την καθημερινή ζωή, οι τακτικές και ο οπλισμός των μισθοφόρων, τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά αίτια του ελληνικής(και βαλκανικής) μισθοφορίας στη γαλλική υπηρεσία καθώς και ζητήματα και προβλήαμτα νοοτροπίας και πολιτικής ιδεολογίας. Η εργασία κλείνει με την συνολική αποτίμηση και εξέταση της υπόθεσης εργασίας και ακολουθούν οι αρχειακές και βιβλιογραφικές πηγές

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Albanian mercenaries
French Revolution
Γαλλική Επανάσταση
Αλβανοί μισθοφόροι
Ναπολεόντειοι Πόλεμοι
Napoleonic Wars

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.