Θέατρο και μεταθέατρο: θέσεις και αντι-θέσεις πάνω στην ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Theatre and metatheatre: theses and anti-theses on the interpretation of ancient
Θέατρο και μεταθέατρο: θέσεις και αντι-θέσεις πάνω στην ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας

Γακοπούλου, Κωνσταντίνα

Η τελευταία τάση στο χώρο της ερμηνείας του αρχαίου δράματος είναι το "μεταθέατρο", το θέατρο δηλ. του οποίου η προβληματική είναι κατά βάση αυτοαναφορική, αφού εστιάζεται στο ίδιο το θέατρο και στην ιδιότητά του ως παιγνίου που διεξάγεται σε ελεγχόμενες συνθήκες, στους όρους παραγωγής και παράστασής του, στις συμβάσεις και την αποτελεσματικότητά τους, στην εγρήγορση αυτοσυνηδησία του ποιητή-τεχνίτη, στην τέχνη του υποκριτή και στο ρόλο του θεατή. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να επαναξετάσει το ζήτημα της μεταθεατρικής ερμηνείας της ελληνικής τραγωδίας. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται φαινόμενα, όπως η προσφώνηση του ακροατηρίου, οι αυτοαναφορές του ποιητή στην τέχνη που υπηρετεί, το "θέατρο εν θεάτρω", η θεατρική παράσταση ως θεσμός, καθώς και η χρήση θεατρικής ορολογίας. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι κατά βάση κειμενοκεντρική. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι με μεταθεατρική ανάγνωση στίχων και σκηνών, ευρύτερων δραματικών επεισοδίων και ολόκληρων δραμάτων/βάκχων παραβιάζονται βασικές συμβάσεις του λογοτεχνικού είδους της τραγωδίας, αφού η εφαρμογή μεταθεατρικών ερμηνειών υποβιβάζει σε σημασία στοιχεία που για την αρχαιοελληνική τραγωδία είναι συστατικά και αποτελεί a priori προβολή των σύγχρονων ερμηνευτικών προσδοκιών επί των αρχαίων κειμένων
The latest trend in ancient drama interpretation is "metatheatre". The term pertains to a kind of self-referential theatre, which focuses on the theatre perse and on its status as a game played under controlled environment. It also examines the terms of theatrical production and performance, theatrical conventions and their effectiveness, while delving in the poet's self reference to its art, the play-within-the-play and the use of theatrical terminology. The method is based on the text and on the analysis of the strictly dramatic function of its constituents. The metatheatrical reading of selected verses and scenes, episodes and whole plays(Bacchae) leads to the violation of basics conventions of tragedy as a literary genre. The structuralistic philosophy of metatheatre is rather the a priori projection of modern hermeneutical expectations on classical texts

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Theatrical terminology
Προσφώνηση ακροατηρίου
Ελληνικό δράμα (Τραγωδία), Κριτική και ερμηνεία
Δραματική ψευδαίσθηση
Audience address
Θεατρική ορολογία
Βάκχες, Ευριπίδης
Bacchae, Euripides
Greek drama (Tragedy), History and criticism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)