Σχολείο για όλους και όλες. Προϋποθέσεις για την εκπαίδευση του μη αποκλεισμού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
School for all. Conditions for inclusive education
Σχολείο για όλους και όλες. Προϋποθέσεις για την εκπαίδευση του μη αποκλεισμού

Ζαχαράκη, Σοφία Γεωργίου

School for All is referred to an educational system, where children's right to share the same educational environment is recognized and everyone is considered as equal, in spite of differences such as skills, learning style, sex, social class, financial status or nationality. Inclusive Education leads to social justice and has the potential to reveal the failings of the existent educational system and to reverse the perpetuated inequalities. In this way, school offers critical education and creates citizens who can control their lives, give free utterance to their thought, define their identity, form social conditions and realize that everybody should be respected.Determinative factors to the creation of School for All is the right planning of educational policy, the creation of a school environment that welcomes everyone, the application of a post-modern, antiracist and non sexist curriculum, the overcoming of teacher's traditional role, the choice of flexible learning and teaching methods and also the recognition and use of inclusion's support networks.
Το Σχολείο για Όλους/ες αναφέρεται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των παιδιών να μοιράζονται ένα κοινό εκπαιδευτικό περιβάλλον, στο όποιο όλοι/ες υπολογίζονται ισάξια, ανεξαρτήτως διαφορών που αφορούν τις δεξιότητες, τον τρόπο μάθησης, το φύλο, την κοινωνική τάξη, την οικονομική τους κατάσταση ή την εθνικότητα. Η εκπαίδευση του μη αποκλεισμού οδηγεί προς την κοινωνική δικαιοσύνη και έχει τη δύναμη να αποκαλύψει τις αδυναμίες του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος και να ανατρέψει τις ανισότητες που διαιωνίζει. Με τον τρόπο αυτό, το σχολείο γίνεται τόπος κριτικής εκπαίδευσης στην υπηρεσία δημιουργίας πολιτών που να μπορούν να εξουσιάζουν τις ζωές τους, να εκφράζονται ελεύθερα, να αυτοπροσδιορίζουν την ταυτότητά τους, να διαμορφώνουν τις κοινωνικές συνθήκες και να κατανοούν ότι όλοι/ες αξίζουν εκτίμηση από το κοινωνικό σύνολο.Βασικοί παράγοντες για τη δημιουργία ενός Σχολείου για Όλους/ες είναι η διαμόρφωση κατάλληλης εκπαιδευτικής πολιτικής, η δόμηση ενός σχολικού περιβάλλοντος ανοιχτού προς όλους/ες, η ύπαρξη ενός μεταμοντέρνου, αντιρατσιστικού και αντισεξιστικού αναλυτικού προγράμματος, η υπέρβαση του παραδοσιακού ρόλου των εκπαιδευτικών, η επιλογή ευέλικτων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας καθώς και η αναγνώριση και αξιοποίηση των υποστηρικτικών δικτύων συνεκπαίδευσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σχολείο για όλους και όλες
Συνεκπαίδευση
Παιδαγωγική της Ένταξης
Inclusion
Inclusive education
Pedagogy of Integration
Eκπαίδευση του μη αποκλεισμού
School for All

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)