Χρήση των Lego Mindstorms στο Δημοτικό: το παιχνίδι ως έναυσμα μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The use of Lego Mindstorms in elementary school: learning through play
Χρήση των Lego Mindstorms στο Δημοτικό: το παιχνίδι ως έναυσμα μάθησης

Μαρκέλης, Ηρακλής Δημητρίου

In this work we present a didactic approach that combines learning and entertainment (edutainment) to introduce students of elementary and secondary education to basic concepts of programming. Our main objective is to investigate the effectiveness of using LM robots (of the Lego Mindstorms type) as tools for learning and problem solving. A secondary objective is to develop learning material for introducing students to the concepts of programming through the use of robots. Relevant studies do not converge as regards any specific benefits emerging from this alternative method for learning programming. However, many of them report that using robots has been proven very helpful. In this work we present an effort to use the LM robots for introducing students of elementary and higher secondary schools to issues of programming. Our approach comprises collaborative and entertaining features and emphasizes the element of competition between the student groups.
Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική διδακτική προσέγγιση είναι αυτή στην οποία η μάθηση είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσα από το συνδυασμό της με το παιχνίδι (edutainment). Στην παρούσα διπλωματική εργασία , εφαρμόζεται η παραπάνω μέθοδος διδασκαλίας για την υποστήριξη μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα. Για την υλοποίηση των μαθημάτων χρησιμοποιήθηκαν ρομπότ της εταιρείας Lego τα οποία είναι γνωστά ως Lego Mindstorms. Ο αρχικός μας στόχος είναι να ερευνούμε το πόσο αποτελεσματική είναι η χρήση αυτών των ρομπότ ως εργαλεία εκμάθησης επίλυσης προβλημάτων. Ο δευτερεύων σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού με τη χρήση των Lego Mindstorms. Ερευνες που σχετίζονται με τη χρήση των ρομπότ της Lego για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων, δίνουν σαφή εικόνα σε ό,τι αφορά τα οφέλη αυτής της εναλλακτικής μεθόδου διδασκαλίας. Παρ' όλα αυτά, αρκετές εργασίες αναφέρουν ότι τα Lego Mindstorms βοήθησαν, επέδρασαν θετικά στην ψυχολογία των παιδιών κατά τη διάρκεια μαθημάτων πάνω στις βασικές αρχές προγραμματισμού. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν τα ρομπότ της εταιρείας Lego για την εισαγωγή των μαθητών σε θέματα προγραμματισμού, μέσα από μια διδακτική προσέγγιση με συνεργατικό και παιγνιώδη χαρακτήρα, που τονίζει το στοιχείο του ανταγωνισμού των ομάδων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Learning through play
Competition
Ψυχαγωγική εκπαίδευση
LEGO mindstorms-εκπαίδευση
Ανταγωνισμός
Edutainment

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.