δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Γλώσσα και δομή
Language and structure

Ιατρούδης, Πασχάλης Δημητρίου

Η γλωσσική επικοινωνία είναι δυνατή, γιατί έχουμε αφομοιώσει ένα σύστημα κανόνων. O Saussure μελέτησε τη γλώσσα όχι ως εκφραστικό μέσο, αλλά ως όργανο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη μιας κοινότητας. Για το Wittgenstein η σκέψη μας και ο εσωτερικός μας κόσμος υπάρχει αντικειμενικά. Γι' αυτό ταυτίζει και τα όρια του κόσμου με τα όρια της γλώσσας. Κάθε γλώσσα είναι πρώτα απόλα μια σύλληψη και τακτοποίηση του κόσμου από την κοινωνία των ατόμων που χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα. Η γλώσσα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σχηματισμό των εννοιών.
Linguistic communication is possible, because we have assimilated a system of rules. Saussure studied the language not as means of expression but as a way of communication between parts of a community. As far as a Wittgenstein is concerned, human's thought and internal world exist objectively. For that, the limits of our world mean the limits of our language. Any language is an arrangement of people who use the same rules. Meanings of words come from the particular language persons speak in a particular place in any case.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σημαίνον
Significant
Λόγος
Langue
Signifie
Γλώσσα
Parole
Γλωσσικό σημείο
Σημαινόμενο
Sign linguistic

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.