Στοιχεία της εκπαίδευσης των μουσουλμάνων της Δ. Θράκης μετά το 1950

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The education of musulman minority in Thrace after 1950
Στοιχεία της εκπαίδευσης των μουσουλμάνων της Δ. Θράκης μετά το 1950

Αθανασιάδου, Δέσποινα Μιχαήλ

The issue refers to the education of musulman minority in greek Thrace after the Second World War. It's purpose is not only to gather the elements that form the minority education in Thrace but also to underline that minority education is due to political biliteral affairs between Greece and Turkey. So, issues like the law statu of minority education in Thrace, teachers, schoolbooks, financials, or the teaching of greek-formal language are mentioned here.
Η εργασία αναφέρεται στην εκπαίδευση των μουσουλμάνων της Θράκης, της μόνης νομικά αναγνωρισμένης μειονότητας στην Ελλάδα. Η εργασία επιχειρεί να περατώσει διττό σκοπό. Αφ' ενός να συλλέξει τα στοιχεία εκείνα-νομικά, εκπαιδευτικά, ιστορικά- που συνθέτουν την εικόνα της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη, αφ' ετέρου να εισχωρήσει στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στοχεύοντας να καταδείξει την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην μειονοτική εκπαίδευση και τις διμερείς διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Ετσι, η εργασία ασχολείται με θέματα όπως το νομικό καθεστώς της μεινοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη, το διδακτικό προσωπικό, τα σχολικά βιβλία, οι οικονομικοί πόροι, η διδαχή της επίσημης ελληνικής γλώσσας, αντικρυσμένα μέσα από το πρίσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων της περιόδου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Thrace
Μειονότητα
Μουσουλμάνοι
Minorities
Education
Εκπαίδευση
θράκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.