Περιστρεφόμενοι σχετιστικοί αστέρες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Rotating relativistic stars
Περιστρεφόμενοι σχετιστικοί αστέρες

Βαβουλίδης, Μιλτιάδης Μ.

In this dissertation, rotating relavistic stars (neutron stars) and relativistic stars with a magnetic field are studied. More specifically, the influence of the solid crust in the dynamics (non-radial oscillations) of such stars is studied
Στη διατριβή αυτή μελετούνται περιστρεφόμενοι σχετιστικοί αστέρες(αστέρες νετρονίων) και σχετιστικοί αστέρες με μαγνητικό πεδίο. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η επίδραση του στερεού φλοιού στη δυναμική(μη-ακτινικές ταλαντώσεις) τέτοιου είδους αστέρων

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αστρικές ταλαντώσεις
Μαγνητικό πεδίο
Neutron stars
Stellar oscillations
Oscillations
Solid crust
Magnetic stars
Μαγνητικοί αστέρες
Στερεός φλοιός
Ταλαντώσεις
Magnetic field
Αστέρες νετρονίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)