Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
The effect of single-parenthood on children's educational achievement
Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών

Πλιόγκου, Βασιλική Κ.

Σκοπός του παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος ορίζεται η διερεύνηση της σύνδεσης των εννοιών της εκπαίδευσης και της μονογονεϊκότητας. Επιχειρείται, δηλαδή, μέσα από τις εμπειρίες είκοσι πέντε μόνων μητέρων και πατέρων -κύριων υπεύθυνων για τη φροντίδα των οικογενειών τους - με παιδιά που φοιτούν από την πρωτοβάθμια ως την τριτοβάθμια εκπαίδευση- ο εντοπισμός των παραγόντων που επιδρούν στην εκπαιδευτική τους επιτυχία. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η οικοδόμηση μιας «μεσαίου-χώρου θεωρίας» μέσα από την ανάδειξη των απόψεων, ιδεών και βιωμάτων των ίδιων των υποκειμένων έρευνας. Για το λόγο αυτό, επιλέγεται η εφαρμογή μιας επαγωγικής, ερμηνευτικής προσέγγισης και συγκεκριμένα η μεθοδολογική στρατηγική της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας, μαζί με τις αρχές της κριτικής και φεμινιστικής θεωρίας (critical feminist grounded theory). Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων επιτρέπει την ανάδυση τριών κατηγοριών -έτσι όπως προσλαμβάνεται το υπό διερεύνηση θέμα από τους μόνους γονείς- δηλαδή: (α) η είσοδος στη μονογονεϊκότητα, (β) η ανάπτυξη των παιδιών σε μορφωσιογόνο περιβάλλον κατά τη διαβίωσή τους σε μονογονεϊκές οικογένειες και (γ) η επιδίωξη της ποιότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις ως ασφαλιστικής δικλείδας στον κίνδυνο για σχολική αποτυχία. Η διαπίστωση ότι η μονογονεϊκότητα αυτή κάθε αυτή δεν θα μπορούσε από μόνη της να χαρακτηρισθεί ως επιβαρυντική αναδεικνύεται κυρίαρχη ενώ μια σειρά ευρημάτων χαρακτηρίζονται από τους μόνους γονείς ως καθοριστικοί παράγοντες
The aim of the present study is to examine any connection between single-parenthood and education. Thus, an attempt has been made to explore the factors that may influence children's educational achievement as experienced and perceived by twenty five single mothers and fathers who were the sole carers for their families. As the main objective is to develop a "middle-range theory" on the impact of living in a single-parent family on the school success, the research has followed an inductive interpretative approach applying the principles of the critical feminist grounded theory. The analysis of the data allowed three categories to emerge, namely: a) the entrance into single-parenthood, b) children's development into a cultural environment living in a single-parent family and c) searching for quality into interpersonal relations as a "safety valve" against school failure. The main confirmation reflected from the research findings is that single-parenthood per se could not be characterized as the only risk factor, but a series of combining situations could be characterized by single-parents as determinants factors, like: the handling and acceptance of a divorce, a parent's death or a birth out-of-wedlock, single-parent's and other parent's -if he/she is alive- socio-economic and cultural background, the number and the age of children in combination with the school class, their living in a calm family environment, the enforcement of children's expectations, the existence of a support network in order to face difficulties in everyday life etc.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Παιδιά μόνων γονέων, Εκπαίδευση, Ελλάδα
Μαθητές/ριες δημοτικού
Single-parent families, Greece
Children as pupils
Children of single parents, Greece
Αγαμα ενήλικα τέκνα
Unmarried depended members
Μονογονεϊκές οικογένειες, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)