Ανίχνευση αντίγραφων εικόνων με χρήση στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Image Replica Detection for Copyright Protection
Ανίχνευση αντίγραφων εικόνων με χρήση στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Σιδηρόπουλος, Παναγιώτης Χαραλάμπους

Με την ανάπτυξη του ίντερνετ και της ψηφιακής τεχνολογίας η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεδωμένων αντιμετωπίζει νέα, άγνωστα στο παρελθόν προβλήματα (παράνομη αντιγραφή, οικειοποίηση κλπ.) Προκειμένου να αναπτύξουμε ένα σύστημα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακών εικόνων, καταφεύγουμε σε μια τεχνική εξώρυξης κάποιων χαρακτηριστικών διανυσμάτων από κάθε ψηφιακή εικόνα τα οποία θεωρούμε μοναδικά σ' αυτήν. Αρχικά, στην διπλωματική εργασία αυτή, παρουσιάζουμε τα δισεπίλυτα προβλήματα που παρουσιάζει η κλασσική μέθοδος της υδατογράφησης. Στη συνέχεια, περιγράφουμε διάφορες μεθόδους εξώρυξης χαρακτηριστικών διανυσμάτων (Κεφάλαιο 2), τεχνικές αποθήκευσης και αξιόπιστης αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων χαρακτηριστικών διανυσμάτων (Κεφάλαιο 3), μετρικές σύγκρισης ομοιότητας (Κεφάλαιο 4), αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Κεφάλαιο 5) και τέλος ένα πρακτικό σύστημα ανίχνευσης αντιγράφων με βάση το περιεχόμενο το οποίο παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη (Κεφάλαιο 6)
In this thesis an analysis of replica detection systems is presented. Recent technological advances in the area of multimedia content distribution have resulted in a major reorganization of this trade. Valuable digital artworks can be reproduced and distributed arbitrarily without any control by the copyright owners. At first, we demonstrate watermarking inability to protect efficiently digital images (Chapter 1). In Chapter 2, feature vector extraction techniques that can be used in copyright protection are described. Next, we analyze indexing (Chapter 3), similarity measure metrics (Chapter 4) and evaluation of the results (Chapter 5). Finally, novel replica detection algorithm with satisfactory results is presented in Chapter 6.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Copyright
Query
Ψηφιακή εικόνα
Χαρακτηριστικό διάνυσμα
Αντίγραφο
Image
Detection
Υδατογράφηση
Replica
Feature
Ανίχνευση
Πνευματικά δικαιώματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.