"Φύσις" and "Γίγνεσθαι" in Anaximander and in Heraclitus

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
"Φύσις" και "γίγνεσθαι" στον Αναξίμανδρο και στον Ηράκλειτο
"Φύσις" and "Γίγνεσθαι" in Anaximander and in Heraclitus

Γιοκνώρη, Σοφία Αριστείδη

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει το φιλοσοφικό σύστημα των μεγαλύτερων Αρχαϊκών φιλοσόφων, του Αναξίμανδρου και και του Ηράκλειτου. Παρουσιάζεται η απόπειρα του Αναξίμανδρου να περιγράψει λογικά τον φυσικό, τον κοινωνικό και τον πολιτικό κόσμο. Αναλύεται διεξοδικά η πρώτη αρχή, το άπειρον, το οποίο αποτελεί, σύμφωνα με τον μεγάλο Μιλήσιο φιλόσοφο, μια μάζα αδιαφοροποίητη με τεράστια έκταση, στην οποία τα ανταγωνιστικά στοιχεία ή οι ιδιότητες της δεν έχουν ακόμα διαχωριστεί. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κοσμογονία του φιλοσόφου, η οποία προάγει την ιδέα ότι ο κόσμος σαν ένα έμβιο ον προέρχεται από έναν σπόρο ή ένα σπέρμα. Τέλος, παρατίθεται η ανάπλαση του κοσμολογικού μοντέλου του. Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί η υπερήφανη και "σκοτεινή" φιλοσοφική μορφή του Ηράκλειτου. Εξέχουσα θέση στην ανάλυση αυτή κατέχουν οι βασικοί όροι της φιλοσοφίας του, όπως ο Λόγος, ο Πόλεμος, το πυρ, η Ενότητα των Αντιθέτων και το διαρκές Γίγνεσθαι. Αυτοί οι όροι αναπτύσσονται λεπτομερειακά και έτσι αποκαλύπτεται η μεγαλοφυϊα ενός μεγάλου μυαλού, που ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του.
This essay tries to approach the philosophical system of the greatest Archaical philosophers, Anaximander and Heraklitus. It gives the Anaximander's logical account of the natural, political and social world. Yoy can find also in this essay what the Milesian philosopher meant, when he said that the first "arche" is the term "apeiron". Moreover, you can see how the universe looked like according to him : where was the earth, the sun and the rest of the stars. Furthermore, you have the chance to get in touch with one of the greatest and brightest minds of Ancient Greece, Heraklitus. On this essay you can be familliar with the fundamental terms of his philosophical context, such as Logos, War, Fire, Opposities and Enternal Motion. All these key words are connected in a wonderful way and they create a succinet philosophical system.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αντίθετα
Arche
Opposites
Κοσμολογία
War
Apeiron
Logos
Απειρον
Πυρ
Λόγος
Πόλεμος
Fire
Cosmology
Cosmogony
Αρχή
Κοσμογονία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.