δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η ελληνιστική αισθητική
The hellenistic aesthetics

Θεοχαρόπουλος, Γεώργιος Σωτηρίου

Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται τις αισθητικές θεωρίες, αξίες και αντιλήψεις οι οποίες, ξεπηδώντας μέσα από τη νέα πραγματικότητα του Ελληνιστικού κόσμου, διαμόρφωσαν την ιδιαίτερη «ταυτότητα» της τέχνης της περιόδου αλλά και άφησαν το «στίγμα» τους στις γενικότερες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές θεωρήσεις. Παράλληλα, προβάλλει και αναλύει τη φιλοσοφική προσέγγιση της έννοιας του ωραίου - όπως αυτή εκφράστηκε κυρίως μέσα από τις «νεότεγκτες» φιλοσοφικές σχολές των Στωικών και των Επικούρειων - καθώς και τη συμβολή της στην ανάδειξη μιας νέας κοσμοπολιτικής και οικουμενικής αντίληψης του κόσμου, η οποία προλείανε το έδαφος για την εμφάνιση του Χριστιανισμού.
The essay deals with the new aesthetic views and values which emerged in the Hellenistic world and influenced not only the art but also the social, political and cultural status of the era. Furthermore, it introduces the varied philosophical approaches on the notion of beauty - mainly the Stoic and the Epicurean - that played a decisive role in establishing a brand new universal view of the world, which eventually led to the emergence of Christianity.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επικούρειοι
Stoics
Στωικοί
Hellenistic Aesthetics
Ελληνιστική αισθητική
Epicureans

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.