δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συστήματα Lotcka-Volterra
Lotcka-Volterra systems

Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος Διονυσίου

In the present work we study the dynamical behaviour of a specific Lotcka-Volterrasystem, using the theory of dynamical systems. Lotcka-Volterra systems have anapplication in theory population dynamics.In the introduction we analyse several aspects of the theory of dynamical systems e.g.the types of equilibrium points in ��3 , bifurcation theory, Lyapounov exponents etc.Theory of popolulation dynamics is also treated.In the main part of the work we find all the equilibrium points and all theirbifurcations. We also study the period doubling birfucation that appears and thestrange attractor that exists for certain values of the parameter.All the above and several other aspects (Lyapounov exponents, fractal dimensions ofthe attractor) were numerically studied, with the development of numerical algoriths.
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε με τη χρήση της θεωρίας δυναμικών συστημάτωνένα σύστημα Lotcka-Volterra, το οποίο έχει άμεση εφαρμογή στη δυναμική τωνπληθυσμών. Έγινε μια γενική εισαγωγή πάνω στα δυναμικά συστήματα ( Σ.Ι –Διακλαδώσεις – Εκθέτες Liapunov, κλπ ) και μια εισαγωγή στη θεωρία της δυναμικήςτων πληθυσμών. Στη συνέχεια βρέθηκαν τα Σ.Ι. και οι διακλαδώσεις στοσυγκεκριμένο σύστημα L-V, μελετήθηκε η εμφάνιση της διακλάδωσης διπλασιασμούπεριόδου και ο χαοτικός ελκυστής, που υπάρχει για κάποιες τιμές της παραμέτρου.Όλα αυτά μελετήθηκαν και υπολογιστικά.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σημεία ισορροπίας
Διακλαδώσεις
Strange attractors
Εκθέτες Lyapunov
Equiliblium points
Συστήματα Lotcka-Volterra
Δυναμικά συστήματα
Lyapunov exponents
Lotcka-Volteerra systems
Bifurcations
Παράξενος ελκυστής
Dynamical systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.