Interactions between stem cells and human papillomaviruses

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2008 (EL)
Αλληλεπιδράσεις βλαστικών κυττάρων και θηλωματοϊών του ανθρώπου
Interactions between stem cells and human papillomaviruses

Φωτάκη, Ελένη Γεωργίου

Η επιστήμη εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και σήμερα πλέον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των βλαστικών κυττάρων για την θεραπεία ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού σοβαρών ασθενειών. Μέχρι πρόσφατα, σε κάποιες ασθένειες, η καλύτερη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση ήταν να υποβληθεί ο ασθενής σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα και οι επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν είναι πολλά και κυμαίνονται από το να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την εύρεση κατάλληλου δότη ή και να μη βρεθεί ποτέ, μέχρι και την απόρριψη του μοσχεύματος από τον οργανισμό του λήπτη. Η λύση λοιπόν μπορεί να βρίσκεται μέσα στα ίδια μας τα κύτταρα. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν πως η λήψη βλαστικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο με στόχο την πιθανή μελλοντική τους χρήση από το ίδιο ή συγγενικό άτομο μπορεί ν' αποτελέσει μία σοβαρή εναλλακτική και αποτελεσματική μέθοδο μεταμόσχευσης. Η πρώτη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο έγινε στην Γαλλία το 1988 σε πεντάχρονο αγοράκι που έπασχε από αναιμία Fanconi. Από δημοσιευμένα στοιχεία, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 3000 μεταμοσχεύσεις παγκοσμίως με βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου. Επίσης, δημιουργήθηκαν πρόσφατα και στην Ελλάδα τράπεζες φύλαξης βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου. Το αίμα του ομφάλιου λώρου είναι πλούσιο σε αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα, από τα οποία θα προκύψουν τα κύτταρα του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος, και σε πολυδύναμα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα, από τα οποία θα προκύψουν τα κύτταρα των ιστών του ανθρώπινου σώματος.Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα αποτελούν μια χρήσιμη πηγή για κυτταρική μεταμόσχευση, είναι όμως δύσκολο να μελετηθούν και να χρησιμοποιηθούν εξαιτίας της περιορισμένης διάρκειας ζωής τους. Για το λόγο αυτό δεν μπορούν εύκολα να παραχθούν αρκετά κύτταρα ώστε να υποστηρίξουν ένα κατεστραμμένο ανθρώπινο όργανο, δεδομένου ότι πρέπει να χορηγηθεί ένας μεγάλος αριθμός κυττάρων για να αποκατασταθεί η λειτουργία του. Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί αφενός η απομόνωση και καλλιέργεια μεσεγχυματικών/βλαστικών κυττάρων από αίμα ομφάλιου λώρου και αφετέρου η αθανατοποίηση των κυττάρων αυτών, μέσω των πρωτεϊνών Ε6 και Ε7 θηλωματοϊών του ανθρώπου υψηλού κινδύνου.
Science evolves in very fast paces. Nowadays, the use of stem cells for the treatment of an ever – increasing number of serious diseases is possible. Until recently, in certain diseases, the best therapeutic treatment was bone marrow transplantation. Nevertheless, the problems and the complications that may appear are numerous and may range from losing precious time until the suitable donor is found (if ever) to transplant rejection by the recipient’s organism. We can therefore seek the solution in our own cells. Recent studies showed that stem cells from the umbilical cord aiming at a possible future use by the same or related individual can constitute a promising and effective method for transplantation. The first stem cell transplantation from the umbilical cord took place in France in 1988 on a five-year-old boy who suffered from anaemia Fanconi. Based on published elements, more than 3000 stem cells transplantations from the umbilical cord have taken place worldwide. Moreover, banks for umbilical cord stem cells have opened recently in Greece. Umbilical cord blood is rich in hematopoietic stem cells, which are the precursors of blood cells as well as cells participating in the immune system, and in mesenchymal stem cells, which will differentiate into various cells of the human tissues. Mesenchymal stem cells constitute a useful source for cellular transplantation, however they are difficult to be studied and used because of their limited lifespan. It is difficult to obtain enough cells to restore the function of a failing human organ, since large numbers of cells must be injected into damaged tissues to restore function in humans. The main objective of the present study is, on one hand, the isolation and culture of mesenchymal stem cells from umbilical cord blood and on the other hand, the immortalization of these cells via the proteins E6 and E7 of high risk human papillomaviruses.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Human papillomaviruses
Μετεγχυματικά βλαστικά κύτταρα
Umbilical cord blood
Αίμα ομφάλιου λώρου
Cell immortalization
Θηλωματοϊοί του ανθρώπου
Αθανατοποίηση κυττάρων
Mesenchymal stem cells

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.