Η πνευματική ζωή στον κέλτικο και ανατολικό μοναχισμό: συγκριτική διερεύνηση των μοναστικών πηγών της Μικράς Ασίας κατά τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες και της Ιρλανδίας έως την μεταρρύθμιση των Νορμανδών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Spiritual life in celtic and eastern monasticism: a comparative study of the monastic sources of Asia Minor during the first Byzantine Era and ireland up to the reform by the Normans
Η πνευματική ζωή στον κέλτικο και ανατολικό μοναχισμό: συγκριτική διερεύνηση των μοναστικών πηγών της Μικράς Ασίας κατά τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες και της Ιρλανδίας έως την μεταρρύθμιση των Νορμανδών

Σταυράκης, Χρυσόστομος,

Η συγκριτική διερεύνηση των μοναστικών πηγών της Ιρλανδίας μέχρι τον 12ο αιώνα και της Μικράς Ασίας αναδεικνύει μέσα από την διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα την κοινή εμπειρία στην πνευματική ζωή, που απορρέει από τις κοινές θεολογικές προϋποθέσεις. Η εμμονή στις Χριστολογικές και Τριαδολογικές γραμμές των Ελλήνων Πατέρων και η άνθηση της πραγματικής κοινωνίας με τον Θεό, αποτελούν την εμπειρική βάση του Ιρλανδικού και Βυζαντινού μοναχισμού, που θέτει τον άνθρωπο σε μια πορεία από την κάθαρση στην θέωση
The comparative study of monasticism in pre-Norman Ireland and Asia Minor during the early Byzantine period reveals, despite their different social backgrounds and cultural heritage, common spiritual loci stemming from common spiritual roots. The writer claims that their similar attitude towards the pre-Christian tradition is a main feature of their common way of thinking, but presents the insistence of the early Irish monastic upon the Christological and Trinitarian teaching of the Greek Fathers as the main reason for the spiritual affinity between Celtic and Byzantine monasticism. This strong affinity is expressed not only in theology but also in the interpretation and organization of monastic life, in which the charismatic dimension takes precedence over institutional elements. The study covers such theological matters as Tranitarian doctrine and the place of man within the world as an imago Dei, and also examines susch controversial issues as penitential practices, the relationship between institutions and charisma, and the characteristics and the role of the Holy Man. In both traditions the spiritual life is delineated as life in the Spirit, leading from catharsis to deification, that is, actual participation in the ineffable and unapproachable Divine nature

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Deification
Θέωση
Μοναχισμός και θρησκευτικά τάγματα, Ορθόδοξα Ανατολικά, Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Monasticism and religious orders, Orthodox Eastern, Byzantine Empire
Κέλτες
Μικρά Ασία
Irish

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.