Δασοκομική έρευνα σε συστάδες Μαύρης Πεύκας στο Δημόσιο δάσος Καταφυγίου-Αγίας Κυριακής Νομού Κοζάνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Silvicultural research of black pine stands in the area of Pieria mountains at the public forest of Katafygio-Agia Kyriaki
Δασοκομική έρευνα σε συστάδες Μαύρης Πεύκας στο Δημόσιο δάσος Καταφυγίου-Αγίας Κυριακής Νομού Κοζάνης

Μπούσιος, Σπυρίδων Αθανασίου

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την δυναμική εξέλιξη των συστάδωνμαύρης πεύκης και την μελέτη και ανάλυση της δομής και των δασοαποδοτικώνστοιχείων (ξυλαποθέματος - προσαυξητικών στοιχείων, ξυλώδους όγκου κ.λ.π.)των συστάδων του Δημοσίου Δάσους Καταφυγίου – Αγίας Κυριακής της περιοχήςτων Πιέριων Όρων Νομού Κοζάνης.Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανωτέρω έρευναπροτείνονται τα κατάλληλα δασοκομικά μέτρα με σκοπό την ανόρθωση τωνυποβαθμισμένων συστάδων μαύρης πεύκης και την διαμόρφωση του δασικούτοπίου της περιοχής, ώστε να επιτευχθεί στο μέλλον η ποσοτική και ποιοτικήαύξηση των ανωτέρω συστάδων καθώς και η βελτίωση της αισθητικής τουτοπίου της περιοχής.
The present work is the silviculture research of the black pine stands inthe area of Pieria mountains at the public forest of Katafigio – Ag. Kiriakis.In particularly this research is dealing with the dynamic development ofblack pine stands, the analysis of stand structure as well as the growing stock,the increment, the gross total volume e.t.c.Based on the data arising from the above research, we propose thesuitable for each case sivlicultural measures, in order to achieve rehabilitationof degraded black pine stands and management of local forest landscape,aiming to the quantitative and qualitative increase of those stands and alsothe improvement of the scenic beauty.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μαύρη Πεύκη
Black pine
Δασοκομική έρευνα
Silvicultural research

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.