Πνευματική ιδιοκτησία και νέες τεχνολογίες: οι ρυθμίσεις του ελληνικού νόμου 2121/1003 και της κοινοτικής οδηγίας 2001/29 εκ σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία στην κοινωνία της πληροφορίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Copyright and new technologies: the greek law 2121/1003 and the european directive 2001/29 about the intellectual property in information society
Πνευματική ιδιοκτησία και νέες τεχνολογίες: οι ρυθμίσεις του ελληνικού νόμου 2121/1003 και της κοινοτικής οδηγίας 2001/29 εκ σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία στην κοινωνία της πληροφορίας

Καζλάρη, Λουκία Ζαχαρία

Firstly, there is an introduction about the impact of internet in our daily activities and the problems that the new technologies (like Peer-to-Peer Networks, Video on Demand) involve to copyright. In addition, there is the mean of the word "Copyright" and the laws-directives have been established in international, european and national level. Then, I analyze the harmonisation of the rights to the european directive 2001/29, the exceptions-limitations, the reproduction for private use, the three step check and the technological metres. Finally, there is the conclusion of the things have been presented before.
Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά στην επίδραση του διαδικτύου στις καθημερινές δραστηριότητες και τα προβλήματα που δημιουργούν στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας οι νέες τεχνολογίες όπως τα δίκτυα Peer-to-Peer και το "Video on Demand". Ακολουθεί ο ορισμός της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα νομοθετήματα που ισχύουν σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, αντίστοιχα. Στη συνέχεια αναλύεται η εναρμόνιση των περιουσιακών εξουσιών στην κοινοτική οδηγία 2001/29/εκ, οι περιορισμοί-εξαιρέσεις αυτών, η ιδιωτική αναπαραγωγή και το δικαίωμα εύλογης αμοιβής, ο έλεγχος των τριών σταδίων, τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας και τέλος δίνεται ένας επίλογος σχετικός με την όλη ανάλυση που έχει προηγηθεί.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Copyright
Πνευματική ιδιοκτησία
Κοινωνία της πληροφορίας
New technologies
Information society
Νέες τεχνολογίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.