Ικανότητα προσανατολισμού παιδιών (αγοριών και κοριτσιών) ηλικίας 4-5 ετών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Spatial orientation ability in children (boys and girls) aged 4-5 years old.
Ικανότητα προσανατολισμού παιδιών (αγοριών και κοριτσιών) ηλικίας 4-5 ετών.

Ζερβάνου, Διονυσία Στεφάνου

The spatial orientation ability is an important skill for peoples' everyday life, as well as for their distinction when it comes to the sector of athleticism, which depends on many endogenous and extraneous factors. Target of the present project was the effect investigation of gender and athletic avocation in the ability of orientation of children (boys and girls) of age 4 to 5 years old. On this survey participated 400 children who were evaluated on their ability of orientation according to the "Witeba-Test of Spatial Orientation, (1979)" method, which encompassed divergence measurement after a walk on a 6m straight line without visual contact on right, left and direct orientation. The results presented the lack of differences between the two genders or between the children that did or did not participate in sports. By inference, from the present survey it appeared that the ability of orientation consists an inherent feature which at least during the early years is not affected by the above factors.
Η ικανότητα προσανατολισμού είναι μια σημαντική δεξιότητα για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων αλλά και για τη διάκρισή τους στον τομέα του αθλητισμού, η οποία εξαρτάται από πολλούς ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του φύλου και της ενασχόλησης με τον αθλητισμό στην ικανότητα προσανατολισμού των παιδιών (αγοριών και κοριτσιών) ηλικίας 4-5 ετών. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 400 παιδιά τα οποία αξιολογήθηκαν στην ικανότητα προσανατολισμού τους με τη μέθοδο Witeba-Test of Spatial Orientation (1979), η οποία περιελάμβανε μέτρηση της απόκλισης μετά από περπάτημα σε ευθεία 6m χωρίς οπτική επαφή σε δεξιά, αριστερή και ευθεία κατεύθυνση. Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ των δυο φύλων ή μεταξύ των παιδιών που ασχολούνταν ή όχι με τον αθλητισμό. Συμπερασματικά, από την παρούσα έρευνα φάνηκε πως η ικανότητα προσανατολισμού αποτελεί συγγενές χαρακτηριστικό που τουλάχιστον στη νηπιακή ηλικία δεν επηρεάζεται από τους παραπάνω παράγοντες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Preschool children
Χωρικός προσανατολισμού
Προσχολική ηλικία
Spatial orientation
Orientation ability
Ικανότητα προσανατολισμού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.