Το ανασταλτικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων στην ποινική δίκη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Suspension as a result of appeal and refutation
Το ανασταλτικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων στην ποινική δίκη

Μαυροφόρου, Ιωάννα Μιχαήλ

Με την άσκηση των ενδίκων μέσων ενεργοποιείται το ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αναστέλεται αφενός το κλείσιμο μιας υπόθεσης και αφετέρου η εκτέλεση μιας δικαστικής κρίσης. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων
One of the results of appeal and refutation is the suspension which on the one hand restrains one case to come to an end and on the other hand prevents the execution of a judical judgement. It is one of the most importan results of appeal and refutation

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Criminal court
Execution
Refutation
Ποινική δίκη
Appeal
Εκτέλεση
Εφεση
Αναίρεση
Suspension
Αναστολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)