Διεθνές δίκαιο του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος και η νέα πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για το διάστημα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
International space law and the new US policy for outer space
Διεθνές δίκαιο του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος και η νέα πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για το διάστημα

Καπόλος, Λουκάς Αλεξάνδρου

Η ιστορική εκτόξευση από την τότε Ε.Σ.Σ.Δ του Σπούτνικ στις 4 Οκτωβρίου του 1957 σηματοδότησε την έναρξη της "διαστημικής εποχής". Τα επόμενα χρόνια η ανθρωπότητα έγινε μάρτυρας κοσμοϊστορικών γεγονότων, όπως π. χ της θέσης του πρώτου ανθρώπου σε τροχιά στο διάστημα, της προσσελήνωσης, της προσγείωσης διαστημικών οχημάτων σε ουράνια σώματα, της εκτόξευσης τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, της δημιουργίας διαστημικών σταθμών και της ανάπτυξης διαστημικής τεχνολογίας. Με δεδομένη τη ραγδαία επέκταση των διαστημικών δραστηριοτήτων, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο, μονομερώς και πολυμερώς, για την καθοδήγηση και ρύθμιση των δραστηριοτήτων αυτών. Μετά την εξέταση του ζητήματος του καθορισμού των ορίων του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος, η εργασία προσφέρει μια συνολική εικόνα του σημερινού νομικού καθεστώτος για το διάστημα, περιγράφει εξελικτικά τη διαδικασία δημιουργίας του και κάνει αναφορά στις πηγές και στους θεμελιώδεις κανόνες του δικαίου του διαστήματος, καθώς και σε ανάλογα νομικά καθεστώτα.Επιπλέον, είναι γεγονός ότι σήμερα το μέλλον της ειρήνης και της ασφάλειας στο διάστημα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Το νομικό καθεστώς που διέπει τις εμπορικές, επιστημονικές και στρατιωτικές δραστηριότητες στο διάστημα αποδεικνύεται αποσπασματικό και ανεπαρκές να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού δρώντων που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν το διαστημικό χώρο. Η σοβαρότερη από αυτές τις προκλήσεις είναι η πρόθεση της κυβέρνηση του George W. Bush να επιδιώξει εθνική κυριαρχία στο διάστημα, που ενδέχεται να περιλαμβάνει και την τοποθέτηση όπλων εκεί. Η πρόθεση αυτή έγινε προφανής μετά τη δημοσίευση της νέας αμερικανικής πολιτικής για το διάστημα το 2007, που όριζε το διαστημικό χώρο ως το νέο στρατηγικό σύνορο για τη διεθνή ασφάλεια. Τα αμερικανικά σχέδια αντιπροσωπεύουν την εγκατάλειψη κάθε έννοιας περιορισμού, προς όφελος μιας κατάστασης μονομερούς επιβολής ισχύος. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί πιστά αυτή η στρατηγική, θα τεθεί σε κίνδυνο το εύθραυστο οικοδόμημα του σημερινού νομικού καθεστώτος, που όμως έχει την υποστήριξη ολόκληρου του υπόλοιπου κόσμου. Αργά ή γρήγορα ένα νέο καθεστώς θα δημιουργηθεί και θα ήταν ευχής έργον αυτή η διαδικασία να πραγματοποιηθεί με τη συμφωνία όλων των διαστημικών δυνάμεων.
The historic launch by the then USSR of Sputnik on October 4 1957 signaled the beginning of the "space age". The following years witnessed seminal events, such as the placing of men in orbit and eventually on the Moon, the landing of vehicles on celestial bodies, the launch of telecommunications satellites and space stations and the development of space based technology. Given the rapid expansion of operations in space, much international effort, multilateral and bilateral, has been made for the guidance and regulation of activities in outer space. After examining the question of the jurisdictional boundaries of outer space, this essay offers an overview of the current legal and policy regime of outer space, it describes the space law creation process and refers to the sources and the fundamental principles of space law and to analogous legal regimes.Moreover, it is a fact that the future of peace and security in outer space is at a critical juncture today. The legal regime that guides commercial, military and scientific activities in space is fragmented and increasingly inadequate to meet the challenges posed by the growing number of actors seeking to exploit space. The most serious challenge to the space regime is posed by the stated intent of the George W. Bush administration to pursue national dominance in space, which may eventually include stationing weapons there. This intent became evident after the official release of the new U. S Space Policy (2007), which defined the realm of outer space as the next strategic frontier for international security. U.S plans for global engagement represent the abandonment of any concept of restraint in favor of a regime of unilateral assertion of power. If pursued, such a strategy will undermine the fragile existing legal order in space, that is widely supported by the rest of the world. One way or another, a new regime for space will emerge, hopefully with the agreement of all the spacefaring countries.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ηνωμένα Εθνη
Δίκαιο
Στρατικοποίηση διαστήματος
Space law
UN treaties
US space policy
Militarization of space
Διάστημα
Weaponization of space

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.