Η γενετική προσέγγιση των κειμένων. Κριτική παρουσίαση του πεδίου έρευνας των σύγχρονων χειρογράφων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The genetic approach of texts, a critical presentation of the search field of modern manuscripts
Η γενετική προσέγγιση των κειμένων. Κριτική παρουσίαση του πεδίου έρευνας των σύγχρονων χειρογράφων

Οτατζή, Δανάη Μόσχου

Η εφεύρεση της τυπογραφίας αποτελεί ορόσημο για τη σταδιακή μεταμόρφωση της λογοτεχνικής παραγωγής από προφορική συλλογική διαδικασία σε ατομική πρακτική, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη γραφή. Η παρούσα εργασία εξετάζει την εμφάνιση και την ιστορική εξέλιξη των σύγχρονων χειρογράφων (δηλαδή των τεκμηρίων της λογοτεχνικής παραγωγής που αποτελούν μάρτυρες της διαδικασίας γένεσης του κειμένου) καθώς και την ενασχόληση της κριτικής με αυτά. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση των γενετικά προσανατολισμένων μελετών στη Γερμανία και την Ιταλία, η έρευνα επικεντρώνεται στην κριτική ανάλυση της γαλλικής «γενετικής κριτικής»: σκιαγραφεί τις συνθήκες διαμόρφωσής της, εκθέτει τη μεθοδολογία της, περιγράφει τους στόχους και τις φιλοδοξίες της συνοψίζοντας παράλληλα τα κύρια σημεία της κριτικής που της ασκείται. Τέλος, παρουσιάζονται κάποιες μελέτες περιπτώσεων που πλαισιώνουν τη θεωρητική πραγμάτευση.
The invention of typography is the milestone indicating the gradual transformation of literary production from an oral collective procedure to individual practice, which is inextricably linked with writing. The present dissertation examines the emergence and historical evolution of modern manuscripts (i.e. evidence of literary production that attest to the genetic procedure of a text) as well as the critical work based on them. After a short presentation of genetically orientated studies in Germany and Italy, our research is focused on the critical analysis of French “genetic criticism”, by outlining the conditions of its formation, presenting its methodology, describing its goals and ambitions and by summarizing the main points of criticism. The case studies at the end are given to illustrate the theoretical approach.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Modern Manuscripts
Σύγχρονα χειρόγραφα
Γενετική κριτική
Genetic criticism
Λογοτεχνικά πρόχειρα
Literary drafts

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)