Λογοτεχνία και νόσος: η φυματίωση στα λογοτεχνικά έργα : Κερένια κούκλα του Κ. Χρηστομάνου, Η πρώτη αγάπη του Ι. Κονδυλάκη, Αστροφεγγιά του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και το Μαγικό Βουνό του Thomas Man

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Tuberculosis in the novels: Kerenia koukla of K. Christomanos, He Prote agape of I. Kondylakis, Astrofeggia of I. M. Panagiotopoulos and the Magic Mountain of Thomas Man
Λογοτεχνία και νόσος: η φυματίωση στα λογοτεχνικά έργα : Κερένια κούκλα του Κ. Χρηστομάνου, Η πρώτη αγάπη του Ι. Κονδυλάκη, Αστροφεγγιά του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και το Μαγικό Βουνό του Thomas Man

Τερζή, Μαρία Θωμά

Σε αυτήν την εργασία εξετάζονται τέσσερα μυθιστορήματα (Κερένια κούκλα, Η πρώτη αγάπη, Αστροφεγγιά και Το Μαγικό βουνό) σε σχέση με τη αναπαράσταση της νόσου της φυματίωσης. Αναδεικνύονται τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις που σχετίζονται με τη νόσο και προβάλλεται η θεμελιώδης διαφορά του μυθιστορήματος του Th. Mann από τα υπόλοιπα : εδώ η νόσος θα αποτελέσει κίνητρο και αφορμή για πνευματική αφύπνιση σε αντίθεση με τα τρία ελληνικά μυθιστορήματα όπου αναπαράγονται και απηχούνται επιστημονικές αντιλήψεις του 19ου αιώνα.
This paper deals with four novels (Κερένια Κούκλα, Πρώτη αγάπη, Αστροφεγγιά, The Magic Mountain) with regard to the representation of tuberculosis. The stereotypes and icons highlighted are those related to the illness. While the substantial difference Thomas Mann's novel from the others is shown : In the latter the illness is the motivation for the cognitive awareness in contrast to the three greek novels where the scientific perceptions are presented.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Mann, Thomas
Στερεότυπα
Νόσος
Αναπαράσταση
Chrestomanos
Μαγικό βουνό
The magic mountain
Χρηστομάνος
Cognitive awareness
Panagiotopoulos
Th. Mann
Stereotypes
Tuberculosis
Icons of illness
Παναγιωτόπουλος
Illness
Kondylakis
Κονδυλάκης
Πνευματική αφύπνιση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.