Ειλικρίνεια και πρωτογενές στο ωραίο και την τέχνη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Sincerity and originality concerning beauty and art
Ειλικρίνεια και πρωτογενές στο ωραίο και την τέχνη

Παππάς, Ιωάννης Δημητρίου

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να εντοπίσει τις απαρχές του ωραίου στην τέχνη με όρους ειλικρίνειας, αλήθειας όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το πνεύμα του δημιουργού. Τίθενται ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που η ωραιότητα ενός αληθινού έργου τέχνης συνάδει με τις κοινωνικές και ηθικές συνιστώσες. Γίνεται αναφορά σε φιλοσόφους, όπως ο Καντ, ο Σαφτσμπερι, ο Σίλλερ, ο Τολστόι κ.ο.κ.
This task concerns the location of the origins of Beauty in Art in terms of sincerity, truth as they express themselves through the spirit of the artist. Questions are raised about the way beauty of a true work of art meets social and ethical structures. References are made to Kant, Saftsbery, Schiller, Tolstoy and other philosophers.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ethics
Πρωτογενές
Truth of art
Originality
Υποκείμενο του ωραίου
Ηθική
Subject of beauty
Sincerity
Society
Κοινωνία
Ειλικρίνεια
Αλήθεια της τέχνης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.