Προσδιορισμός αντιπροσωπευτικών τύπων προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων με βάση το γευστικό τους υλικό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Definition representative types of sheep farms based on genetics
Προσδιορισμός αντιπροσωπευτικών τύπων προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων με βάση το γευστικό τους υλικό

Κλιάμπας, Γεώργιος Κωνσταντίνου

Στα πλαίσια της οικονομικά βιώσιμης διατήρησης και της διερεύνησης των προοπτικών ανάπτυξης των τοπικών φυλών προβάτων αναζητήθηκαν τρόποιπροσδιορισμού των πληθυσμών προβάτων που χρίζουν υψηλής προτεραιότητας διατήρησης και των αντίστοιχων πληθυσμών όπου η βιώσιμη διατήρηση τους έχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι ο προσδιορισμός αντιπροσωπευτικών τύπων προβατοτροφιών εκμεταλλεύσεων 10 ελληνικών φυλών πρόβατων με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής τους και η εκτίμηση των προοπτικών των εκμεταλλεύσεων αυτών. Οι πολυμεταβλητές τεχνικές, της παραγοντικής και της κατά συστάδες ανάλυσης, που εφαρμόστηκαν στα δεδομένα της έρευνας κατέδειξαν αρχικά τα κυριότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα παραγωγικά συστήματα και κατά δεύτερον ομαδοποίησαν τις εξεταζόμενες εκμεταλλεύσεις με βάση την έκταση, τον αριθμό και τα είδη των εκτρεφόμενων ζώων, τις συνθήκες και τη διάρκεια βόσκησης, τη χρήση της γης και τη διατροφή εκτός βόσκησης. Με την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων με τις προαναφερθείσες τεχνικές δημιουργήθηκαν πέντε ομοιογενείς ομάδες και προσδιορίστηκαν οι παρακάτω πέντε τύποι εκτροφών ως αντιπρόσωποι κάθε ομάδας. Το κύριο χαρακτηριστικό των προσδιορισμένων τύπων εκτροφών είναι η αύξηση της χρησιμοποιούμενης έκτασης και του ζωικού κεφαλαίου καθώς αυξάνεται το υψόμετρο που είναι εγκατεστημένες οι εκτροφές:1. Μικρού μεγέθους γεωργοπροβατοτροφική εκμετάλλευση2. Μικρού έως μεσαίου μεγέθους αιγοπροβατοτροφική εντατική εκμετάλλευση 3. Μικρού έως μεσαίου μεγέθους αιγοπροβατοτροφική ημιεντατική εκμετάλλευση 4. Μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους μετακινούμενη αιγοπροβατοτροφική εκμετάλλευση5. Πολύ μεγάλου μεγέθους αιγοπροβατοτροφική εκμετάλλευσηΟι δύσκολες οικονομικές συνθήκες των εκμεταλλεύσεων οι οποίες αντιπροσωπεύονται από τον τύπο 2 απειλούν το άμεσο μέλλον των νησιώτικων φυλών που κυρίως εκτρέφονται σε αυτές (Κεφαλληνίας, Λέσβου και Σκοπέλου), ενώ αντίστοιχα η οικονομική αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων που αντιπροσωπεύονται από τους τύπους 1, 4 και 5 δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον των φυλών που κυρίως εκτρέφονται σε αυτές (Καραγκούνικη, Ανωγείων και Καλαρρύτικη).
The application of two statistical methods, Factor Analysis and Cluster Analysis on 108 sheep farms, create 5 groups with differences in their production systems.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παραγοντική ανάλυση
Cluster analysis
Πρόβατα
Factor analysis
Φυλή
Ανάλυση κατά συστάδες
Race
Sheep

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.