Εισαγωγή και εξέλιξη των φυσικών μέσων αποκατάστασης ασθενών στην Αρχαία Ελλάδα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Introduction and development of natural means in rehabilitation of patients in Ancient Greece
Εισαγωγή και εξέλιξη των φυσικών μέσων αποκατάστασης ασθενών στην Αρχαία Ελλάδα

Πορφυριάδου, Ανθή Ι.

Στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται αναφορά κυρίως στην ιπποκρατική συλλογή που θεωρείται αντιπροσωπευτική της κλασσικής περιόδου και ακόμη στο έργο του Γαληνού που αντιπροσωπεύει των ρωμαϊκή περίοδο είναι αυτό που επιβεβαιώνει και μεταλαμπαδεύει αλλά και προεκτείνει την ιπποκρατική περίοδο της ιατρικής. Επικεντρώνεται επίσης στα σημεία όπου τα φυσιοθεραπευτικά μέσα της αρχαιότητας πέρασαν με σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές αλλαγές στις μέρες μας συνοψίζοντας και την σημερινή τους εφαρμογή
From the written texts and the archeological evidence available, we observe that the healing practices in Ancient Greece are characterized by theocratic and mythological elements until pre-Socratic era.The Presocratics attempted determine the content of vagine notions such as "health", "disease" and "cure In this study, the medical collections written in the first two centuries A.D., such as those of Soranos's and Aretaeos, are not mentioned; what is mainly mentioned is the Hippocratic collection, which is considered representative of the classical era of Greek medicine, as well as the works of Galen which - although they represent the roman era - are the one that establishe, extend and diffuses Hippocratic medicine

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Massafe, tripsis
Katharmos
Hydrotherapy
Ιατρική, Ελληνική και Ρωμαική, Ιστορία
Υγεία, νόσος, ίαση
Κολυμβήθρες, υδροθεραπεία
Medicine, Greek and Roman, History
Μάλαξη, τρίψις
Καθαρμός
Medicine, Ancient, History
Ιατρική, Αρχαία, Ιστορία
Σικία, βδέλλες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)