δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το Πανεπιστημιακό Ασυλο
University immunity

Αυγουστίδου, Σμαράγδα Γεωργίου

The main point of my dissertation that examined the institution of University Immunity can be summarized in the conclusion that the institution of Immunity should be disconnected from its exclusive correlation with the academic freedoms that is destined to guarantee. Its sumbolic value prevails over the fore mentioned correlation, since through its historical course, University Immunity has been inextricably linked with the fights for Democracy and Liberty and it constituted and still constitutes the basis for the formation of democratic beliefs and free consciences. "Whoever thinks freely, thinks well"; therefore, it is a duty for everybody, and more importantly for the academic community, to guarantee the institution of University Immunity and to protect it not only from acts and omission of the Public Power, but also from illegal acts of individuals, who, abusing the Immunity provided, end up repealing it and, thus contribute inevitably to the defamation and erosion of the institution.
H ουσία του παρόντος πονήματος που ασχολήθηκε με το θεσμό του Πανεπιστημιακού Ασύλου συνοψίζεται στο συμπέρασμα ότι ο θεσμός του Ασύλου θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την αποκλειστική συσχέτισή του με τις ακαδημαϊκές ελευθερίες τις οποίες καλείται να περιφρουρήσει. Η συμβολική του αξία υπερκαλύπτει την παραπάνω σύνδεση, καθώς μέσα από την ιστορική του πορεία, το Άσυλο έχει ταυτιστεί με αγώνες για τη Δημοκρατία και την ελευθερία, αποτέλεσε και αποτελεί τη μήτρα για τη διαμόρφωση δημοκρατικών φρονημάτων και ελεύθερων συνειδήσεων. «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά», είναι καθήκον όλων λοιπόν, πολύ περισσότερο της ακαδημαϊκής κοινότητας, να περιφρουρήσει το Πανεπιστημιακό Άσυλο και να το προστατέψει όχι μόνο από πράξεις και παραλείψεις της δημόσιας δύναμης αλλά και από συμπεριφορές παραβατικές ατόμων, τα οποία καταχρώμενα την Ασυλία του Πανεπιστημίου, τελικά την καταργούν ενώ αναπόφευκτα οδηγούν στον εκφυλισμό και την απαξίωση του θεσμού.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θεωρία πραγματικού συντάγματος
Νομοθετική κατοχύρωση
Πανεπιστημιακό άσυλο
University immunity
Θεωρία έμμεσης συνταγματικής αναγνώρισης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.