Ο επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων από την Τσεχοσλοβακία μετά το 1974

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Repatriation of political refugees from Czechoslovakia after 1974
Ο επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων από την Τσεχοσλοβακία μετά το 1974

Σαρικούδη, Γεωργία Κωνσταντίνου

Η εργασία αυτή έχει ως θέμα τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από την Τσεχοσλοβακία μετά το 1974 και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της έρευνας γύρω από τον Εμφύλιο πόλεμο και τις συνέπειές του. Αν και οι διαδικασίες που συνδέονται με την επιστροφή τους στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν σημαντικές όψεις της ελληνικής ιστορίας, ωστόσο οι υπάρχουσες έρευνες είναι λιγοστές: ίσως γιατί θεωρήθηκαν διαδικασίες απλές και αυτονόητες. Οπως όμως φαίνεται από την εργασία μου, η επιστροφή στην πατρίδα και η προσαρμογή σε αυτήν είναι διαδικασίες εξίσου δύσκολες με αυτές που βίωσαν στη χώρα υποδοχής. Στην παρούσα εργασία προσπάθησα να περιγράψω αρχικά πως αυτοί οι Ελληνες έφτασαν στην Τσεχοσλοβακία και την εγκατάσταση τους εκεί και στη συνέχεια το όνειρο της επιστροφής, τις φάσεις του επαναπατρισμού, την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τόσο στις σχέσεις τους με το κράτος όσο και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Current paper concerns the repatriation of Greek political refugees from former Chechoslovakia. The available studies on the repatriation from Chechoslovakia but also from other countries, are very few. Perhaps, this is because many think that there is little to study. After all, the individual is "coming home", how much adjustment can there be? Nevertheless, research conducted so far has shown that returning home is a more complicated and stressful process than adjusting to a "host" country. In this essay I tried to describe how these people went to Czechoslovakia, the adjustment there, their dream of coming back, the stages of repatriations and finally the problem they had to deal with Greek State and with their relatives.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εγκατάσταση
Πατρίδα
Settlement
Επαναπατρισμός
Προσαρμογή
Αναμνήσεις
Political refugee
Πολιτικός πρόσφυγας
Repatriation
Memoires
Home
Adaptation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)