δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Βυζαντινοί λιτανικοί σταυροί
Byzantine processional crosses

Αλεξίου, Βασιλική Δημητρίου

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είναι οι Βυζαντινοί Λιτανικοί Σταυροί. Οι σταυροί που εξετάζονται είναι μεταλλικοί κατ' αποκλειστικότητα και ανάγονται στο διάστημα από τον 6ο ως και τον 13ο αιώνα. Ειδικότερα, στα επιμέρους κεφάλαια της εργασίας εξετάζεται η τυπολογία, το ιδεολογικό περιεχόμενο, η εικονογραφία, οι διακοσμητικές και κατασκευαστικές τεχνικές των λιτανικών σταυρών, καθώς και οι επιγραφές που συχνά φέρουν στη μία ή στις δύο όψεις τους.
This particular assignement's subject is the most ubiguitous object of the Byzantine culture : the Cross. It focuses mainly on the figulal processional crosses and the examples here provided the opportunity to consider the various functions such crosses served in the imperial, ecclesiastic, military and private sphere for both men and women.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Methods of construction
Λιτανικοί σταυροί
Χρήση νιέλλο
Τοπολογία
Τεχνική repousse (εμπίεστη)
Κατασκευαστικές τεχνικές
Decorative techniques
Repousse technique
Processional crosses
Typology
Use of niello
Διακοσμητικές τεχνικές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.