Η έννοια της γνώσης στον Θεαίτητο του Πλάτωνα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The meaning of knowledge in platonic Theaitetus
Η έννοια της γνώσης στον Θεαίτητο του Πλάτωνα

Κοτανίδου, Μαριάννα Χρήστου

Ο Θεαίτητος του Πλάτωνα πραγματεύεται την έννοια της γνώσης μέσα από τρεις πιθανούς ορισμούς της, οι οποίοι αναιρούνται εν τέλει μέσα από διεξοδική ανάλυση. Σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη πραγματεία παίζει η αίσθηση και η επίδραση της στη γνώση.
The platonic Theaitetus is talking about the meaning of knowledge throughout three definitions which are rejected finally after detailed analysis. A major factor in the specific study in the sense and its effect at knowledge.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Theaitetus
Socrates
Γνώση
Κριτική
Definition
Critic
θεαίτητος
Σωκράτης
Αίσθηση
Ορισμός
Knowledge
Sense

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)