Η Ειρήνη Λασκαρίδου και η συμβολή της στην ειδική αγωγή κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα: Ο οίκος Τυφλών (1906-1936)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Eirini Laskaridou and the special education at the beginning of 20th century: The house of Blind (1906-1936)
Η Ειρήνη Λασκαρίδου και η συμβολή της στην ειδική αγωγή κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα: Ο οίκος Τυφλών (1906-1936)

Λογοθέτη, Φωτεινή Θωμά

Η παρούσα εργασία θέτει στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας τη γυναίκα εκπαιδευτικό των αρχών του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Παρουσιάζει το χαρακτηριστικό της φροντίδας-κοινωνικής μητρότητας, που συγκρότησε τη βιωμένη εμπειρία των Ελληνίδων εκπαιδευτικών και προσδιόρισε επί δεκαετίες τον κοινωνικό τους ρόλο. Επικεντρώνεται, μάλιστα, στην ιδιαίτερη περίπτωση της πρώτης Ελληνίδας εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής, σκιαγραφεί δηλαδή το πορτραίτο της Ειρήνης Λασκαρίδου, η οποία διηύθυνε το πρώτο ίδρυμα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, τον "Οίκο Τυφλών", από το 1906 έως το 1936 και παγιοποίησε στην Ελλάδα την Ειδική Αγωγή ως χωριστή μορφή εκπαίδευσης. Παράλληλα, διερευνόνται η φιλοσοφία και οι βασικές αρχές λειτουργίας και οργάνωσης του Οίκου Τυφλών.
The instant scientific assignment studies the women teachers at the beginning of 20th century in Greece and the characteristic of caring-mothering that defined their social role for decades. Specifically, the study presents Eirini Laskaridou, who directed the first school of special education in Greece, named "The House of Blind", since 1906 to 1936 and she managed to establish Special Education as a separate teaching sector. In addition, the project inform about the philosophy, the basic principles and the organisation of the school.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κοινωνική μητρότητα-φροντίδα
Mothering caring
Οίκος Τυφλών
The House of Blind
Ειδική αγωγή
Ειρήνη Λασκαρίδου
Gender
Φύλο
Eirini Laskaridou
Special education

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)