Η Βυζαντινή Πελοπόννησος υπό τους παλαιολόγους. Η πολιτική ιστορία του Δεσποτάτου του Μορέως την περίοδο 1382-1448

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The byzantine Peloponnese under the Palaiologoi. The political history of the Despotate of Morea at the period 1382-1448
Η Βυζαντινή Πελοπόννησος υπό τους παλαιολόγους. Η πολιτική ιστορία του Δεσποτάτου του Μορέως την περίοδο 1382-1448

Τσιόπας, Ζήσης Αναστασίου

The present study examines the political history of Morea despotate from 1382 until 1448. At this period the byzantine hegemony of Peloponnese ruled by despots, which are menbers of the imperial Palaiologos family. These years the despotate will achive the highest acme and advance of its history. The Palaiologoi despots will extend their territories in entire almost Peloponnese, while the same period is marked remarkable cultural and intellectual flush in Mystra, thedespotate's capital.
Η παρούσα μελέτη εξετάζει την πολιτική ιστορία του δεσποτάτου του Μορέως από το 1382 ως το 1448. Την περίοδο αυτή η Βυζαντινή ηγεμονία της Πελοποννήσου κυβερνάται από δέσποτες, οι οποίοι είναι μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας των Παλαιολόγων. Στα χρόνια αυτά το δεσποτάτο θα πετύχει τη μέγιστη ακμή και πρόοδο της ιστορίας του. Οι Παλαιολόγοι δεσπότες θα επεκτείνουν τα εδάφη τους σ' ολόκληρη σχεδόν την Πελοπόννησο, ενώ την ίδια περίοδο σημειώνεται αξιόλογη πολιτισμική και πνευματική άνθηση στο Μυστρά, την πρωτεύουσα του Δεσποτάτου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δεσποτάτο
Πελοπόννησος
Παλαιολόγοι
Palaiologoi
Peloponnese
Μοριάς
Morea
Despotate

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)