Οι ιδεαλιστικές απεικονίσεις των ρωμαίων αυτοκρατόρων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2004 (EN)
The idealistic presentation of the roman emperors
Οι ιδεαλιστικές απεικονίσεις των ρωμαίων αυτοκρατόρων

Παπαζαφειρίου, Γεώργιος Α.

The goals of this Phd were 1) the study of the typology of the imperial idealistic figures 2) the concentration of the information that this category of figures offer to understand the roman propagandistic mechanism of the imperial period 3) the assemblance of conclusions for the comparison of the roman emperors with various gods and heroes through typology and iconography. The terminology and the history of the research are presented in the introduction. Next come the 5 main parts of this study. Part one includes all the known references in the ancient literature about the idealistic statues and the second the idealistic statuary types of rulers before the roman imperial period(Alexander, Hellenistic Kings) and the private citizens of the republican period. Next are examined the idealistic types of the Roman Emperors(part three), the chronology, the geographical diffusion, the building and places where they were dedicated and their presence in the dynastic group monuments(part four) and finally the connection with various gods and heroes(part five)
Στόχοι της διατριβής είναι 1) η πλήρης μελέτη των ιδεαλιστικών απεικονίσεων των ρωμαίων αυτοκρατόρων και των υπολοίπων ανδρικών μελών του αυτοκρατορικού οίκου, 2)η συγκέντρωση των πληροφοριών που προσφέρουν, για να κατανοήσουμε τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της εποχής και 3) η συναγωγή συμπερασμάτων για τον παραλληλισμό των αυτοκρατόρων με θεούς και ήρωες μέσα από τη συνδυαστική μελέτη της τυπολογίας και της εικονογραφίας. Παρουσιάζεται η ορολογία και η ιστορία της έρευνας γύρω από το αντικείμενο αυτό και ακολουθούν τα πέντε κύρια μέρη της διατριβής. Στο πρώτο εξετάζονται οι σωζόμενες γραπτές μαρτυρίες και στο δεύτερο οι προγενέστεροι ιδεαλιστικοί τύποι απεικόνισης, του Αλέξανδρου, των ελληνιστικών ηγεμόνων και των ρωμαίων της ρεπουμπλικανικής περιόδου αυτοκρατορικών απεικονίσεων(τρίτο μέρος), η χρονική και γεωγραφική τους διάδοση, οι χώροι ανάθεσης και η παρουσία τους σε αγαλματικά σύνολα(τέταρτο μέρος) και ο παραλληλισμός τους με θεούς και ήρωες(πέμπτο μέρος)

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Σύμβολο
Copie
Αυτοκράτορες, Πορτραίτα, Ρώμη
Symbol
Statue
Emperors, Portraits, Rome
Αντίγραφο
Ανδριάντας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)